Առլեն Շահվերդյան

Home » Posts tagged 'մոլորակ'

Tag Archives: մոլորակ

Ազատություն / Freedom

This slideshow requires JavaScript.

Ազատությունը ամենակարևոր բաներից մեկն է բոլոր արարածների համար, ինչպես մարդկանց, այնպես էլ կենդանիների: Մենք` մարդիկ մշտապես փորձում ենք ապրել ազատ և ապահովել մեր ազատությունը: Երբեք չենք մոռանում մեր իրավունքների մասին: Սակայն, դժբախտաբար, հաճախ մոռանում ենք կենդանիների իրավունքների, ինչպես նաև նրանց` ազատության ու խաղաղության մեջ ապրելու անհրաժեշտության մասին: Մենք նվազեցնում ենք կենդանիների կենսատարածքները և սահմանափակում նրանց ազատությունը: Ժամանակն է կանգ առնելու և հասկանալու, որ նրանք ունեն այս մոլորակի վրա ապրելու հավասար իրավունք, ապրելու իրենց հայրենի տարերքում` վայրի բնության գրկում:
Սիրելի ընթերցողներ, ես ընտրել եմ վայրի բնության գրկում կենդանիների որոշ հրաշալի նկարներ, հատկապես` թռչունների, ծովային կաթնասունների, ձկների, ծովախեցգետինների, ձիերի, խոշոր կատուների և այլն: Զգացեք նրանց ազատությունը, նրանց կենսախնդությունը, զգացեք ծովի մեղմ զեփյուռը, տեսեք անսահման օվկիանոսը և ընդարձակ սավաննան, հպվեք կապույտ երկնքին, զգացեք Ձեզ այս հրաշագեղ արարածների կողքին, զգացեք իրական ազատության շունչը:
Ես ավարտել եմ գունեղ լուսանկարների այս ներշնչող շարքը ծովում կնոջ լուսանկարով` խորհրդանշելու համար, որ մենք Բնության մի մասն ենք և որ մենք կարող ենք ապրել խաղաղության ու ազատության մեջ միայն եթե պահպանենք բնությունը: Հուսով եմ` կհավանեք այս գրառումը և այն կփոխանցի Ձեզ ազատության շունչը:
© Առլեն Շահվերդյան, 09.10.2012
Լուսանկարների աղբյուրը` http://www.goodfon.ru/

Freedom is one of the important things for all the creatures, both for Human and Animals. We – Humans, always try to live in free and provide our Freedom. We never forget about our Rights. But unfortunately We often forget about the Animals’ rights as well as about their need to live in Freedom and Peace. We reduce Animals’ Bio territories and limit their Freedom. It is time to stop and realize that They have equal Right to live on this Planet, to live in their Native element: in Wild Nature.
Dear Readers, I have selected some gorgeous photos of Animals in the wild, especially photos of Birds, Marine Mammals, Fishes and Crabs, Horses, Big Cats, etc.: Feel their Freedom, they joy of Life, feel the mild breeze of the Sea, see the boundless Ocean and the large Savanna, touch the blue Sky, feel Yourself near these amazing Creatures, feel the Breath of real Freedom.
I ended this inspiring series of colourful photos with the photo of Woman in the Sea to symbolize that We are part of Nature, that We can live in Peace and Freedom only when We protect the Nature. I hope You’ll like this Post and It will give You the Breath of Freedom.
© Arlen Shahverdyan, 09.10.2012
The source of the Photos: http://www.goodfon.ru/

Ծխել, թե չծխել, այս է խնդիրը / To smoke, or not to smoke, that is the question

Դու ասում ես, որ սիրո՞ւմ ես Բնությունը: Այդ դեպքում փորձիր ապացուցել դա, արա առաջին քայլդ, այն է` մի նետիր ծխուկը (ռուս.` окурок) շուրջբոլորը, եթե դու ծխող ես: Ծխելը վնասակար ու վտանգավոր է ոչ միայն քո և չծխող մարդկանց առողջությանը, այլև աղտոտում է Բնությունը, օդը, ծխելը վնասակար է բոլոր կենդանի արարածների և բույսերի համար: Մի թափիր քո սեփական աղբը` ծխուկը: Մտածիր` դա անելուց առաջ. «Արդյո՞ք ես իսկապես ծխելու կարիք ունեմ: Արդյո՞ք ես ունեմ Բնությունը աղտոտելու իրավունքը, Բնություն, որը բոլորի տունն է: Արդյո՞ք ես ունեմ մյուսների կյանքին սպառնալու իրավունքը»: Խնդրում եմ` արա ընտրությունդ, արա առաջին քայլդ, որը համեմատաբար փոքր, սակայն իրականում շատ կարևոր է: Շնորհակալություն քեզ ըմբռնման համար, շնորհակալություն Բնությունը սիրելու ու նրա նկատմամբ հոգ տանելու համար:
© Առլեն Շահվերդյան, 13.11.2012

You say that you love Nature? Then try to prove that, try to make your first move – do not throw cigarette butt if you are a smoker. Smoking is harmful and dangerous not only to Your health and to the health of non-smokers, but also pollutes Nature, air, smoking is harmful for all living things and plants. Do not throw Your own trash – cigarette butts. Think before You do that: “Do I really need to smoke? Do I have the right to pollute the Nature, which is home for all? Do I have the right to threat the life of others?”. Please, make Your choice, make Your first step, which is comparatively small but too important in fact. Thank You for understanding, thank You for loving and taking care of Nature.
© Arlen Shahverdyan, 13.11.2012

***
Հավանեցի՞ր գրառումը, ուրեմն կարող ես «լայքել» Facebook-յան իմ էջը կամ էլ միանալ Twitter-ի իմ էջին և դառնալ բլոգիս նոր ընկերը: Տարածիր այս գրառումը ընկերներիդ շրջանում:
***
Did you like the post? Then you can “Like” my Facebook page or join my Twitter page and become a new friend of my blog. Share this post with your friends.

%d bloggers like this: