Առլեն Շահվերդյան

Home » Search results for 'Գարուն եմ պահում'

Search Results for: Գարուն եմ պահում

Բանաստեղծություններ / Poems

Առլեն Շահվերդյան, գրող, բանաստեղծ, սույն գրական բլոգ-կայքի հեղինակ և հիմնադիր
Arlen Shahverdyan, Writer, Poet, the Author and Founder of this Literary Weblog

Սիրելի՛ Ընթերցող, ես բանաստեղծություններ գրում եմ դեռ 1994 թվականից, և ահա, այս էջում հաճույքով Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում իմ բանաստեղծությունների մի փոքր մասը: Տվյալ էջը յուրօրինակ հրավերք է դեպի հեղինակային պոեզիայի իմ աշխարհը: Ցանկով նշված բանաստեղծությունները ներկայացված են սույն գրական կայքի առանձին էջերով, թեմատիկ լուսանկարներով, երաժշտությամբ, գեղեցիկ ձևավորմամբ և իմ կողմից արված անգլերեն թարգմանություններով: Բոլոր բանաստեղծությունները պաշտպանված են Հեղինակային իրավունքով, հետևաբար հղումը հեղինակին և կայքին պարտադիր է: Սիրելի Ընթերցող, սրտանց մաղթում եմ հաճելի ընթերցում: Հարգանքով՝ Առլեն Շահվերդյան:

Dear Reader, I write poems since 1994 and here it is my pleasure to introduce to you a little part of my poems. This page is a unique invitation to my world of author’s poetry. Read the poems listed below, which are presented in separate posts of my Literary blog, all with their own illustrations, music, unique design and translations into English, done by me. All the poems are Copyright protected, so the reference to the Author and this Blog is obligatory. Dear Reader, I cordially wish you a lovely reading. Respectfully, Arlen Shahverdyan.

___________________________________________________________________________

ԻՄ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՇՏԵՄԱՐԱՆԸ / THE ELECTRONIC REPOSITORY OF MY POEMS

Դասավորված է ըստ կայքում հրապարակման տարեթվի / Arranged by publication year on website

2023

 1. Երանություն է Մարդ մնալ կյանքում / It is bliss to remain human in life
 2. Այսքա՜ն թախիծ ո՞վ է դրել հնադարյա այս հողում / Who has put so much sadness in this ancient land?
 3. Աղոթք / Prayer
 4. Աստծո՛վ նվիրվենք պայքարի՛ն / Let us dedicate to struggle with God blessing
 5. Թող բարեբեր լինի տարին / May the year be prosperous

2022

 1. Պիտի պայքա՛ր երգենք / We should sing battle!
 2. Միասնությո՛ւնն է փրկելու Հային / The Unity will save Armenian
 3. Արցախում Ազգս բանա՛կ է դարձել / My Nation became an army in Artsakh
 4. Քայլերթիր առա՛ջ / March forward!
 5. Ձոն հաղթանակի / Ode to victory
 6. Էլի՛ համառ է Ազգս / My nation is stubborn again!
 7. Իմ Հայրենի՛ք, աղո՛թքս՝ Քեզ / My Homeland, My prayer to You
 8. Սառն է այնպե՜ս Քո ներսում / So cold inside You
 9. Բաժանման դեմքով / With the face of separation
 10. Մեր քաղաքում / In our City
 11. Արի՛ / Come!
 12. Դու արևի շողով եկար / You came with Sun light
 13. Լիրիկական զեղում / Lyrical inflection
 14. Աշնան ծառին / To Autumn Tree
 15. Բնության Պոետ / Nature Poet
 16. Իմ Հայրենիք / My Homeland
 17. Ի՜նչ հրաշալի աշուն է / What a wonderful Autumn
 18. Անտեր մնացած գոռոզությունը / God damn arrogance
 19. Փոքրիկ տետրակ Պոետի / Poet’s little copybook
 20. Մենք կելնե՛նք, կձգվե՛նք, կհառնե՛նք / We will melt, stretch, rebirth!
 21. Իմ վա՛ռ Երկիր / My bright Country
 22. Նոյեմբերին / On November
 23. Երանի նրանց / Blessed are those
 24. Միայն սպասի՛ր / Just wait!
 25. Աստծո խոսքը աշխարհից է Հայոց սերում / God speech comes from the Armenian world
 26. Մեր հաղթական ոգին (Si vis pacem, para bellum) / Our victorious spirit (Si vis pacem, para bellum)
 27. Քե՛զ, իմ Ընթերցող / To You, my Reader!
 28. Մեր հաղթության երգ ու պարով պիտի լցվեն հանդեսնե՜րը / The celerations will be filled with the songs and dances of our victory
 29. Եկար իմ կյանք / You came to my life
 30. Մենք կհառնե՛նք հզորացա՛ծ / We will stand up more powerful
 31. Լուսապսակ քո ապագան քո ձեռքերո՛ւմ է, հա՛յ ժողովուրդ / Your bright future is in your hands, Armenian people!
 32. Էժան ձեթի մեջ դաղում են հոգին / The soul is fried in cheap oil
 33. Վե՛ր կաց, ժողովո՛ւրդ, թշնամին մո՛տ է / Stand up, People, the enemy is close!
 34. Պատերազմ / War
 35. Կյանքում այնքա՜ն դատարկ մարդիկ կան, իսկ կյանքն այնքա՜ն լիքն է նրանցով / There are so many empty people, and life is so much full of them
 36. Տե՛ր իմ, Աստվա՛ծ / My Lord God
 37. Այնքան գարուն կա իմ մեջ / There is so much Spring in me
 38. Կա Սեր, ուրեմն՝ կա Աստված / There is Love, so there is God
 39. Քո սիրելի Պոետը քո կողքին / Your favorite Poet by your side
 40. Դժվար է այսօր Պոետի համար / It’s hard for Poet today
 41. Եվ գարուններ կգան քեզ նոր / And there will come new Springs for you
 42. Համառ ու հզոր ժողովուրդը մեր / Our stubborn and powerful people
 43. Պոետներն անմահ են / Poets are immortal
 44. Թանկ ես ինձ համար / You are so dear to me
 45. Գարնան մի օր / One Spring day
 46. Ու Քո գրկում ես խաղաղվեմ / And I will find rest in Your hug
 47. Մենք Հայաստա՛ն ենք, Արցա՛խը՝ սրտում / We are Armenia, Artsakh in our hearts
 48. Հայաստանն իմ տո՛ւնն է / Armenia is my Home!
 49. Թրքաթշնամուն / To the Turkish enemy
 50. Իջավ լույսը կոպերիդ / The light fell on your eyelids
 51. Թարթող լույս / Flashing light
 52. Հայաստա՛ն աշխարհ / Armenia World
 53. Իսկ առավոտը նոր ուժ ու եռանդ / And the morning – w new power and energy
 54. Քե՛զ, ի՛մ Ընթերցող / To You, my Reader
 55. Ընկերներին / To Friends
 56. Իմ հա՛յ ժողովուրդ, դու պիտի ապրե՛ս / My Armenian people, you must live
 57. Հիշում եմ՝ ինձ ասում էիր / I remember you telling me
 58. Իմ Հայրենի՛ք՝ իմ Հայաստա՛ն, իմ Արցա՛խ / My Homeland: My Armenia, my Artsakh
 59. Հույս, Հավատ ու Սեր / Hope, Faith and Love
 60. Ինչո՞ւ թողեցի ես Քո ձեռքը / Why I left Your hand?
 61. Ես աշխարհի գարնանաբույր ծաղիկներից ամենից շատ Քեզ եմ սիրում / I love You from all the Spring flowers of the world
 62. Ով Հա՛յ ժողովուրդ / You, Armenian people
 63. Հայ դարերով / With Armenian centuries
 64. Ննջե՛ք խաղաղությամբ, Տղե՛րք / Rest in Peace, Friends!
 65. Ես ապրում եմ դարն իմ ցավո՛տ / I live my painy century
 66. Աշնան սուրանկյունը / The sharp corner of Autumn
 67. Աններո՛ւմ / Unforgiveness
 68. Ապրիլի 24-ին ընդառաջ / Towards the April 24
 69. Աշխարհի դաղված իրականություն / The bitter reality of the world
 70. Փա՛ռքը մեր Սուրբ Հայրենիքի / The Glory of our Holy Homeland
 71. Անմահարձա՛ն / Without headstone
 72. Էս խառնիխուռն աշխարհում / In this mixed up world
 73. Գրկի՛ր ինձ, Գարո՛ւն / Hug me, Spring!
 74. Դեմքով՝ դեպի արեգաբաց / Facing the dawn
 75. Ծաղրածուն ու արքան աշխարհի / The Clown and the King of the World
 76. Արցախ / Artsakh
 77. Ձմռան վերջի՛ն օրերն են / There are last days of Winter
 78. Եվ պատռվեցի՛ն ստվերները / And the shadows were torn
 79. Դու իմ Անգին / My precious
 80. Ամեն մեկն էլ / Each one
 81. Մարդ մնալն է Աստվածաշնորհ / To stay Human is given by God
 82. Հանուն Մեկի / In the name of One
 83. Ես փարվում եմ իմ Մայր հողին / I hug my Mother Land
 84. Թրջված գիշերվա սառը մշուշում / In the cold fog of the wet night
 85. Մաշում ենք ձմռան վերարկուն / We wear out the winter coat

2021

 1. Տարվա վերջին օրը / The last day of the Year
 2. Բա՜խտն աշխարհի / The fortune of the world
 3. Ուրեմն համառե՛նք / So let’s be persistent
 4. Դու ինձ համար ես այս կյանքում ստեղծված / You are created for me in this life
 5. Ստի ու կեղծիքի հետևորդներ / Followers of lie and falsehood
 6. Ամեն / Amen
 7. Ապրենք սիրով / Let’s live with Love
 8. Զարկի՛ր, Ախպեր / Bump, Brother!
 9. Ամեն Հայի սիրող սրտում / In loving heart of each Armenian
 10. Ազգիս աշունը / Autumn of my Nation
 11. Թո՛ւյլ տուր հպվեմ Քո շուրթերին / Let Me touch Your lips
 12. Մի բուռ հողից / From a handful of soil
 13. Գժվում եմ Քո համար / I’m crazy about You
 14. Մենք՝ մեր բախտի մաշված թախտին / We on our worn sofa of fate
 15. Բանաստեղծություն կա / There is a poem
 16. Քաղաքը ստիպում է դեմքդ մոռանալ / The city makes me forget your face
 17. Քո վարսերում / In your hair
 18. Ներքին գույներ. «Բնության պոետ» / Inner colours: “Poet of Nature”
 19. Կյանքը գորշ է առանց Բնության. «Ես հենվեցի մեջքով ծառին» / The Life is grey without Nature: “I leaned on the tree with my back to it”
 20. Մի բուռ խիղճ / A handful of conscience
 21. Դեպի հավերժող սրբազանն անշեջ / To the Eternal bright Sacred
 22. Աշնան ներշնչանքով պոետ / A Poet inspired by Autumn
 23. Ա՛զգն է մաքուր մնում հավե՜րժ / The nation remains pure forever
 24. Մեր սիրտը մի բուռ դարձավ / Our heart became a handful
 25. Ոտքի՛ կանգնիր, հա՛յ ժողովուրդ / Stand up, Armenian people!
 26. Մեր ցավեցնող ապրումներից / From our feelings that hurt us
 27. Մեծ աշխարհի «հայելիները» / The “mirrors” of the big world
 28. Քողարկ՝ չարքից, փրկանք՝ աղոթքով / Concealment from evil and salvation through prayer
 29. Արցա՛խ, դու մեր պատվի՛ հարց / Artsakh, you are our matter of honor!
 30. «Մարդ» կոչմանը չհերիքել / To be not enough for the title “Human”
 31. Ես երազում եմ / I dream
 32. Հայերե՛ն խոսիր / Speak in Armenian
 33. Դժվար ժամանակներ ենք ապրում / We live in hard times
 34. Գնա մեռի, արի սիրեմ / “Gna meri ari sirem” – Armenian Proverb
 35. Արարչական սիրո իմ հո՛ւյս / My hope of Divine Love
 36. Չարն ու նախանձը մեր մեջ / The evil and envy in us
 37. Եվ կգա՛ օրը / And the Day will come!
 38. Քիթդ չկախե՛ս / Don’t hang your nose
 39. Մի առավոտ / One morning
 40. Ես քեզ սիրում եմ, Հայաստա՛ն / I love you Armenia!
 41. Ամեն անգամ / Each time
 42. Հայը ծուխ է ու կրակ / Armenian is smoke and fire
 43. Ծաղրածուները / Clowns
 44. Ես քեզ սիրում եմ, Հայաստա՛ն / I love You, Armenia!
 45. Երբ տալիս ես մի տա՜ք համբույր / When you give me a warm kiss
 46. Ե՛վ ինձ, և՛ բոլորին / To me and to all
 47. Այս աշխարհում / In this World
 48. Ամբոխը / The crowd
 49. Վազի՛ր, իմ ձի / Run, my Horse!
 50. Մարդ չգիտի՝ խնդա՛, թե լա՛ / You don’t know laugh or cry
 51. Շո՛ւնչ տվեցիր պոետական իմ թռիչքին / You gave breath to my poetry flight
 52. Պատից այն կողմ / Beyond the wall
 53. Աշխարհակշիռ. Մաս 3. Աշխարհն՝ ափիս մեջ, ես՝ աշխարհի եռուզեռում / The weight of the World. Part 3: The World in my palm, and I in the bustle of the World
 54. Մենք տոնելու ենք նոր հաղթանակներ / We will celebrate new victories
 55. Ես հավատո՛ւմ եմ հայի զարթոնքի՛ն / I believe in the revival of the Armenian
 56. Աշխարհակշիռ. Մաս 2. Աշխարհն՝ ափիս մեջ, ես էլ՝ աշխարհի դռան արանքում / The weight of the World. Part 2: The World in my palm, and I between the door of the World
 57. Աշխարհակշիռ. Մաս 1. Աշխարհն՝ ափիս մեջ, ես՝ աշխարհի մատների արանքում / The weight of the World. Part 1: The World in my palm, and I between the fingers of the World
 58. Նորից գալու է Հաղթանակի Գարունը քո / There will come again Your Spring of Victory
 59. Ղազանչեցոց երդում / Ghazanchetsots oath
 60. Երեքով ենք / There are three of us
 61. Լավ օրեր կգա՛ն / There will come good days!
 62. Իրիկնամթին / In the darkness of the evening
 63. Լարվա՜ծ մի նյարդ / A tense nerve
 64. Ձգո՜ւմ ենք պարանը, ձգո՜ւմ / We pull the rope, we pull
 65. Գարուն իմ, բարև՛ / Hello, my Spring!
 66. Չեղա՛ծ տեղից, քոչվո՛ր ցեղից… / Out of nowhere, from a nomadic tribe…
 67. Մի տողում անձնական / On one personal line
 68. Ի՞նչ ենք տանում այս կյանքից (Հովհաննես Թումանյանի հիշատակին) / What we take with us from this life? (in memory of Hovhannes Tumanyan)
 69. Գիշերամուտին / At night
 70. Խոսքերը / The words
 71. Թա՜րմ / Fresh!
 72. Հուսաբեր տող ես, սիրելի՛ս / You are a string of hope, my Beloved
 73. Ես հավատում եմ Քեզ, Մա՛րդ / I believe in You, Human
 74. Չմոռանալ նայել Վերև… / Not to forget to look Up…
 75. Տխուր մտածումներով և հույսով / With very sad thinkings and hope
 76. Ձմռան այգում / In Winter Garden
 77. Աղոթք. «Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ». «Մեզ և Ձեզ Մեծ Ավետիս» / Prayer
 78. Ձմռան գորգի տակ Արցախն է չքնաղ / The beautiful Artsakh is under the winter carpet
 79. Մոռանալ չկա՛ / Will not forget!

2020

 1. Խենթի պես սիրում եմ տեսակը հայի / I endlessly love the type of Armenian
 2. Կեցցե՛ լուսավոր Հայոց ապագան / Long live the bright Armenian future!
 3. Սիրտ չմնաց / No heart left
 4. Բնությունը կորուստներն է իր լացում / The Nature mourns its loss
 5. Պահմտոցի աշխարհի հետ / Hide-and-seek with the world
 6. Կանգուն ենք մնացել ու միշտ կանգուն ենք մնալու / We stood strong and will always stay strong
 7. Քայլերգը հզոր Հայոց բանակի / The Marsh song of the powerful Armenian Army
 8. Դավիթ Ուզունյանի և մեր մյուս բոլոր հերոսների հիշատակին / In memory of Davit Uzunyan and our other heroes
 9. Տղե՛րքն են կանգնած / The Soldier Guys are standing
 10. Աշունը 2020 թվին / Autumn in 2020
 11. Քաջորդիները Հայ / Brave Armenians
 12. Դավաճանները ծնվում են ստվերում / Traitors are born in the shadows
 13. Հայրենիքը Մեր մեջ / The Homeland inside Us
 14. Ալբերտ Հովհաննիսյանի հիշատակին / In memory of Albert Hovhannisyan
 15. Դուք չմահացա՛ք, այլ անմահացա՛ք / You did not die, You are immortal
 16. Զարկի՛ր / Bump!
 17. Չե՛նք տալու Ձեզ հող, Ձե՛զ կտանք հողին / We will not give you our land
 18. Միշտ #հաղթելուենք, կամ՝ Պարտություն չկա՛ հայերիս համար / We’ll always win (or: There is no defeat for us – Armenians)
 19. Հաղթելու ենք / We will win
 20. Ընկերոջ գինը / The value of the Friend
 21. Հաղթելու ենք թշնամուն / We will win the enemy
 22. Մենք ուժեղ ենք միասին / We are strong together
 23. Հայրենիք բանաձևը / The Homeland formula
 24. Հայի հողը Աստծո տուն է / Armenian’s land is the house of the Lord
 25. Հայոց բանակը հզո՛ր է / Armenian Army is powerful
 26. Առա՛ջ, Հայոց բանակ / Go forward, Armenian Army!
 27. #ՀԱՂԹԵԼՈւԵՆՔ / WE WILL WIN
 28. Ոգեժպիտ / Spirit Smile
 29. Հանուն ապրելու մեր իրավունքի / For our right to live
 30. Երկնակաթի Լուսին / The Sky Milk Moon
 31. Սիրում եմ Քո գոյությունը / I love Your existence
 32. Որ մենք Մա՛րդ մնանք… / So that we remain Human…
 33. Պուշկինի նման, կամ՝ Սիրելի Կնոջս / Like Pushkin or To my Beloved Wife
 34. Ես Ձեզ սիրում եմ անմնացորդ սիրով / I love You with absolute love
 35. Դեպի Հռոմ. Կապույտ-ճերմակ հորիզոնում / To Rome: In blue-white horizon
 36. Բնության հետ ներդաշնակ / In harmony with Nature
 37. Երևանյան կարոտ / Yerevan longing
 38. Սրտիս տակ պահած թախիծ ու կարոտ / Keeping sadness and longing under the heart
 39. Պետրիկոր / Petrichor
 40. Փա՜ռ էր դրել իմ ուսերին / My shoulders were covered with spider web
 41. Բարձրաթռիչք Սեր / High flying Love
 42. Մեր աշխարհ-տանն ենք / We are in World-Home
 43. Սին բարքերով վարակված / Infected with empty manners
 44. Բարդ է այս աշխարհի բանը / The burden of the World is complicated
 45. Միասնաբար հաղթահարենք / Let’s overcome together
 46. Ինձ թվացել էր / It seemed to me
 47. Երևանում ձյուն է գալիս / It is snowing in Yerevan
 48. Ես քեզ գտա / I found You
 49. Ես երջանիկ եմ / I am happy
 50. Խորհրդավոր է այս գիշերը, Սիրելի՛ս / This night is mysterious, my Dear
 51. Ձմռան բացիկ / Winter Postcard

2019

 1. Շնորհավոր Նոր տարի / Happy New Year!
 2. Անծայրածիր անապատում / In the endless desert
 3. Արի ապրենք, Բարեկամս / Let’s live, my Friend
 4. Պապիս լռությունը… / My Grandfather’s silence
 5. Նոյեմբերյան ակնթարթ / November moment
 6. Դեպի Հռոմ. Բացիր երկինք թևերը քո վսեմ / To Rome: Open sky your majestic wings
 7. Դեպի Հռոմ. Երբ անձրև է գալիս Հռոմում / To Rome: When it rains in Rome
 8. Դեպի Հռոմ. Հռոմ, հավերժական մայրաքաղաք / To Rome: Rome – the eternal capital
 9. Դեպի Հռոմ. Թռչնասլաց բարձունքից / To Rome: From the bird’s-eye
 10. Աշունը Հոկտեմբերին / Autumn in October
 11. Մեր լեռներում / In our Mountains
 12. Ես քեզ այնտե՛ղ եմ բանաստեղծաբար գտել / I have poetically found you there
 13. Ես չեմ ուզում դու լաց լինես / I don’t want You to cry
 14. Մանր-մունր բաների հետևից / After petty things
 15. Վայրկյանը… / The Second…
 16. Ծովն ու արևս՝ Ընթերցողիս / My Sea and Sun to my Reader
 17. Ես հաճախ եմ մտածել քո մասին (Я очень часто думал о тебе) / I was often thinking of you
 18. Կապտալազուր ծովի ափին / On the shore of the blue sea
 19. Ամեն առավոտ / Every morning
 20. Երազելով երազում եմ սերը մեր / Dreaming I dream of our Love
 21. Ես չգիտեմ ավելի վառ մի տեղ / I don’t know a brighter place
 22. Անքնության քամին / The Insomnia Wind
 23. Իմ սերը բնածի՛ն է / My Love is Natural!
 24. Ես չե՛մ հասկանում ոտքերիս հիմա / I don’t understand my legs now!
 25. Մեր թշնամին արտաքի՛ն է, ներսում թշնամիներ չկա՛ն / Our enemy is external! There are no inner enemies!
 26. Գիրս՝ ծովակշիռ / My sea-weighted writing
 27. Միայնություն / Loneliness
 28. Կինն ու կարմիրը / Woman and red
 29. Մարդն ու աղբը / Man and trash
 30. Մարդ՝ աստղերից / A Man from the Stars
 31. Խոնարհում՝ Մեծերին / Bow to the Greats
 32. «Ձայն Հաղթանակի»՝ ի նշանավորումն Հաղթանակի օրվա / The poem “Voice of Victory” in tribute to Victory Day
 33. Ո՜վ, Բանաստեղծ, Ա՛յր Բանաստեղծ / Oh Poet, Man Poet!
 34. Երևանի ծառերը / Trees of Yerevan
 35. Հայոց ցեղասպանություն. «Մի դար է անցել ու էլի մի քիչ» / Armenian Genocide: “There passed a century and a little more”
 36. Իսկ դու կարո՞ղ ես մտնել նկարի մեջ / Can you enter the painting?
 37. Ներկիր շունչդ / Color your breath
 38. «Շատ եմ տեսել» բանաստեղծությունը՝ գրական բլոգի տարեդարձի նշանավորմամբ / The poem “I’ve seen a lot” in tribute to Literary blog’s Anniversary
 39. Իմ մերկ հոգով Բանաստեղծի / With my naked soul of Poet
 40. Դու` իմ կյանքի առաջին Սեր / You – the first Love of my life
 41. Թաքնվել եմ / I have hidden
 42. «Իմ Ընթերցողի սրտում». «Զրույցներ կեսգիշերին» / «In My Reader’s Heart»: «Midnight Conversations»
 43. Սերդ՝ կրակ / Your fire love
 44. «Մարդը և Կենդանի Բնությունը» բանաստեղծությունը՝ ի նշանավորումս Վայրի բնության համաշխարհային օրվա / The poem “Man and Wildlife” in tribute ot the World Wildlife Day
 45. Կռունկներն հեռանում են վերջին պահին / Cranes leave at the last moment
 46. Երկնի թևով / With the sky wing
 47. Բազմակետեր / Ellipsis
 48. «Քեզ գրկելիս» բանաստեղծությունը՝ ի նշանավորումն Երիտասարդների և Սիրո բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնի / The poem “Hugging you” in tribute to the Feast of St. Sarkis, Patron of Love and Youth
 49. «Ապրելու կենարար վկան» բանաստեղծությունը՝ Վահան Տերյանի հիշատակին / The “poem “The life-giving witness to live” im memory of Vahan Teryan
 50. Անձրև եկավ փետրվարին / It rained in February
 51. Ձմեռային լուռը / The Silence of the Winter
 52. Ինչո՞ւ է հիմա տխուր… / Why is sad now…?
 53. «Ասում եմ ես՝ Հայո՛ց բանակ» բանաստեղծությունը՝ ի նշանավորումն ՀՀ Զինված ուժերի կազմավորման տարեդարձի / The poem «I say Armenian Army!» in tribute to Anniversary of the formation of the Armenian Armed Forces 
 54. Ես ուզում եմ Բարուն հասնել / I want to reach the Kindness
 55. Սիրտ իմ / My Heart
 56. Մեր հուշերն՝ Ամանորին / Our Memories in New Year

2018

 1. Ամանորի գալուստը / The Advent of the New Year
 2. Մի տարով էլ մեծացանք / We got older for a year
 3. Ես գնում եմ արահետով / I am walking along the path
 4. Մի գաղտնի հիասքանչումով / With a secret admiration
 5. Արժեքները մնայուն են / Values are constant
 6. Մի՛ բուռ նոյեմբեր / A Handful of November
 7. Եկ հաշտվենք նորից / Let’s make peace again
 8. Աշնանային բաժանում / Autumn parting
 9. Աշնան դատարկ էջին / On Autumn Blank Page
 10. Սերս՝ աշնան դեղինում / My Love in the Yellow of Autumn
 11. Կյանքս լցրեցիր երաժշտությամբ / You filled my Life with Music
 12. «Երևանի իմ աշունը» բանաստեղծությունը՝ նվիրված Երևանի 2800-ամյակին / The poem «My Autumn of Yerevan», dedicated to 2800th Anniversary of Yerevan
 13. Մահն՝ աշնանը / Death in Autumn
 14. «Այդ նրա՛նք են լուռ» բանաստեղծությունը՝ Արայիկ Խանդոյանի հիշատակին և ի մեծարումն Արցախյան ազատամարտի բոլոր մասնակիցների / The poem «They are the ones who are silent!» in memory of Arayik Khandoyan and in tribute to all the participants of the Artsakh Liberation War
 15. Կյանքն անցնում է քո / Your Life passes
 16. Շառլ Ազնավուրի հիշատակին / In Memory of Charles Aznavour
 17. Առվակը / The Streamlet
 18. Ինձնից առաջ և հետո. Պոետ Բնությունը / Before and after Me: The Poet Nature
 19. «Կեցցե՛ Հայաստանը մեր» բանաստեղծությունը՝ Հայաստանի Հանրապետության Անկախության տարեդարձին / The poem «Long live our Armenia!» for the Anniversary of Independence of the Republic of Armenia
 20. Սիրո կարմիրը / The Red of Love
 21. Ամե՛ն մի լավ գործ, ամե՛ն մի լավ բան / Every good work, every good thing!
 22. Հաջորդ կայարանը՝ Երջանկություն / The Next Station is Happiness
 23. «Առյուծ հայը» բանաստեղծությունը՝ Առյուծի համաշխարհային օրվա համատեքստում / The poem «The Lion Armenian» in the context of The World Lion Day
 24. Դեռ ինչքա՜ն / How much more!
 25. Մեր սիրո վալսը / The Waltz of our Love
 26. Մենք ու մեր դիմակները / We and Our Masks
 27. Ճշմարտությունը ջերմություն չունի / The Truth has no Warmth
 28. «Երգ ազգային» բանաստեղծությունը՝ «Հայ ազգային երգը՝ Հնագույն երաժշտության «Շարական» անսամբլի կատարմամբ» նյութի համատեքստում / The poem «National Music» in the context of the post «The National Music performed by «Sharakan» Early Music Ensemble»
 29. Կարմիր և սպիտակ / Red and White
 30. «Կյանքի վերելակով» բանաստեղծությունը՝ նվիրված Շառլ Ազնավուրին / The poem «By the Elevator of Life», dedicated to Charles Aznavour
 31. Իմ Մայր լեզու / My Native Language
 32. Ստեղծագործողի դժվարին ուղին / The hard way of a creative person
 33. Եկար իմ կյանք / You came to my life
 34. Իրական աշխարհի վիրտուալ կյանքում / In Virtual Life of Real World
 35. Քո լռության խոսնակն եմ ես / I’m the Speaker of Your Silence
 36. Ինչ-որ մի տեղ ինչ-որ մի բան սխալ է / Somewhere something is wrong
 37. Որ հաղթանակի ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈ՛ՒՆԸ / For the Victory of JUSTICE!
 38. «Բնությունը սիրողի՛ն է Աստված տալիս կյանքի բերկրա՜նք» բանաստեղծությունը՝ Շրջակա միջավայրի պահպանության համաշխարհային օրվա համատեքստում / The poem «God gives the Joy of Life to Nature Loving Person» in the context of the World Environment Day
 39. Ժամանակի հեքիաթները / Time Tales
 40. «Փոքրիկը, աստղիկը և «Փոքրիկ իշխանը»»՝ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա համատեքստում / «The Kid, the Star and «The Little Prince»» in the context of the International Day for Protection of Children
 41. «Կատուն, մուկն ու լոբու հատիկը» բանաստեղծությունը՝ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա համատեքստում / The poem «The Cat, The Mouse and the Bean» in the context of the International Day for Protection of Children
 42. «Հրաշալի անտառն» ու «Ամենաշքեղ պոչը»՝ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա համատեքստում / «The Elm-Chanted Forest» and «The Most Luxurious Tail» in the context of the International Day for Protection of Children
 43. «Երեխաները՝ ծիածանին» և Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա երկխոսությունը / «Children to Rainbow» and The Dialogue of The International Day for Protection of Children
 44. Հանդիպում (Էռնեստ Հեմինգուեյի «Եվ ծագում է արևը (Ֆիեստա)» վեմի ներշնչանքով) / Meeting (Inspired with Erest Hemingway’s novel «The Sun Also Rises (Fiesta)»)
 45. «Մեզ պետք չէ՛ հողը ուրիշի» բանաստեղծությունը՝ Հայաստանի Առաջին Հանրապետության 100-ամյա տարեդարձի համատեքստում / The poem «We don’t need someone else’s land!» in the context of Armenian First Republic’s 100th anniversary
 46. Զրուցելով Հովազ–Բնության հետ / Talking with Panther–Nature
 47. Երբեք չեմ կարծել / I never thought
 48. Ներիր, Աստվա՛ծ / Forgive me, God
 49. «Հաղթանակի կակաչներ» բանաստեղծությունը՝ հայկական մայիսյան հաղթանակների համատեքստում / The poem «The Poppies of Victory» in the context of the Armenian May Victories 
 50. «Հայկական դիրքից» բանաստեղծությունը՝ նվիրված 2016 թ. Ապրիլյան քառօրյա պատերազմի բոլոր մասնակիցներին և Հայրենիքի բոլոր պաշտպաններին՝ ի մեծարումն հայի առյուծային ոգու և քաջության / The poem «From the Armenian Position», dedicated to all participants of the The Four-Day War (April War), 2016 and to all defenders of Homeland, in tribute to the Lionesque Armenian Spirit and Courage
 51. «Հայկական ապրիլ» բանաստեղծությունը՝ Հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին / The poem “Armenian April” in memory of the victims of the Armenian Genocide
 52. «Հրա՜շք Բնության մաս» բանաստեղծությունը՝ «Երկրի օրը – 2018» իրադարձության համատեքստում / The poem “A Part of Wonderful Nature” in the Context of the “Earth Hour – 2018”
 53. Մաքրող անձրևը / The Cleaning Rain
 54. Մեր սիրուց ծնված յասամանները / Lilacs born of our Love
 55. Բալենինե՜րը / The Cherries!
 56. «Իմ անբաժան ուղեկից» բանաստեղծությունը՝ սույս գրական կայքի տարեդարձին նվիրված «Գրողի ամենամեծ ձեռքբերումը» նյութի համատեքստում / The poem «My Inseparable Companion» in the context of the post «The Biggest Achievement of the Writer», dedicated to the Anniversary of this Blog
 57. «Ընթերցողն է իմ հարստությունը» բանաստեղծությունը՝ սույս գրական կայքի տարեդարձին նվիրված «Գրողի ամենամեծ ձեռքբերումը» նյութի համատեքստում / The poem “The Reader is my Wealth” in the context of the post “The Biggest Achievement of the Writer”, dedicated to the Anniversary of this Blog 
 58. «Իմ անուշ երկիր» բանաստեղծությունը՝ «Հողս գրկեմ է՜, գրկեմ» ֆիլմի համատեքստում / The Poem “My sweet Land” in the context of the Film “I Want to Hug my Land, Hug it!”
 59. Ապրիլը նման է Կնոջը / April is like a Woman
 60. Իմ կաղնիների երկրորդ կյանքը. Ես ու Կաղնին / The Second Life of My Oaks: Me and Oak
 61. Դու իմը չես / You are not mine
 62. Վերին Ատյանում / In the Upper Court
 63. Իմ գիրը / My writing
 64. «Ի պատիվ ազնիվ գրողների». մտորումներ արդի գրականության մասին / In honor of honest Writers”: Thoughts about contemporary Literature
 65. Քայլում էիր ծովի ափին / You were walking on the shore
 66. «Մեզ սիրող գրկում». գրառում՝ լցված Կնոջ բույրով / “In our loving embrace”: A post filled with scent of Woman
 67. Ձոն՝ Հայրենիքին / Ode to Homeland
 68. Ես շնորհակալ եմ / I am thankful
 69. Մեր Մայրը՝ տիեզերքում / Our Mother in Space
 70. Իմ հավերժ Մուսա / My eternal Muse
 71. Չորս եղանակների օրորոցում / In the Cradle of Four Weathers
 72. Սպիտակ կանգառ / White stop
 73. Բաժանման ցավը / The pain of parting
 74. Իմ հողն ուրիշ է / My Land is different
 75. Ազգ – Բանակ / Nation – Army
 76. Սա էլ կանցնի / This will also pass

2017

 1. Ամանորի երազանքը / New Year’s Dream
 2. Պոետական գիշեր / Poetic Night
 3. Ես եմ պոետդ / I am Your Poet
 4. Ժամանակ առ ժամանակ / From Time to Time
 5. Պարույր Սևակի հիշատակին / In Memory of Paruyr Sevak
 6. Ես սիրում եմ վերադարձդ / I love Your return
 7. Մի՛ բանտարկիր իմ աշունը / Don’t imprison my Autumn!
 8. Դադարեցնե՛նք ավերումն աշխարհի / Let’s Stop the Destruction of the World!
 9. Կյանքի բանաձևը / The Formula of Life
 10. Բանաստեղծությունը կո՛ւյտ չէ բառերի / A Poem isn’t a heap of Words!
 11. Երևանյան աշուն / Yerevan Autumn
 12. Բանաստեղծի կտակը / The Poet’s Testament
 13. Մտածող հայը / The Thinking Armenian
 14. Սիրահարված զինվորը. Սոնետ / The Soldier in Love. Sonnet
 15. Սրտիս մորեհամ աշուն / My heart’s Autumn of raspberry taste
 16. Չասված խոսքի արժեքը / The value of the unspoken word
 17. Դու հաղթեցիր / You won
 18. Ամեն ինչ՝ սև / Everything Black
 19. Անսխալական / Infallible
 20. Քո աչքերում Վանա ծովն է / The Sea Van is in Your eyes
 21. Պանիր-Լուսինը / The Cheese-Moon
 22. Ներբող՝ Կնոջը / An Ode to Woman
 23. Քեզ կսպասեմ / I’ll wait for You
 24. Սիրտս՝ երկու հավասար կես / My heart in two equal pieces
 25. Գիշերվա անձրևը / The Night Rain
 26. Ջահել էինք մի ժամանակ / Once we were young
 27. Ամռան ներբող / Summer ode
 28. Մատներիս սահքը… / My fingers’ gliding…
 29. Իմ սիրո արահետում / On my path of love
 30. Ո՜վ, Մա՛րդ, սիրելի՛ս, խոնարհո՜ւմս՝ Քե՛զ / Oh, dear Human, I bow to You
 31. Իմ նամակները / My letters
 32. Երևան, իմ սե՜ր / Yerevan, my love
 33. Մտածել է պետք / Should think
 34. Համբուրում եմ քո մատները / I kiss Your fingers
 35. Երկու Ընկեր / Two Friends
 36. Իմաստնագիրք. Մարդը, Հողն ու Ծառը / Book of Wisdom – The Man, the Soil and the Tree
 37. Եթե մի օր / If One Day
 38. Չի՛ հաջողվի / Will not succeed!
 39. Գիշերն անձնական է / The Night is Personal
 40. Վերապրում / Survival
 41. Եթե բոլորը («Երկրի օրվա» համատեքստում) / If All (In the context of the “Earth Day”)
 42. Կանայք մեր կյանքում / Women in our life
 43. Գարնան կանաչ խոտի հետ / With the Green Grass of Spring
 44. Մայրիկ ջան, իմ անո՜ւշ Մամա / My dear Mother, my sweet Mama
 45. Զինվորի սերը / Soldier’s Love
 46. Արի սիրենք մոլորակը / Let’s love the Planet
 47. Բառախա՜ղ է / It’s a Play of Words
 48. Բնության ուժով, Աստծո օրհնությամբ / With Nature’s Strength, with God’s Blessing
 49. Ցավը / The Pain
 50. Սոցիալական ցանցի դարը / The Century of Social Network
 51. Իմ տաք հոգում / In my warm soul
 52. Մարտը իր հետ Կանանց բերեց / March brought with him Women
 53. Սահմանից անդին / Away from the border
 54. Գարուն է գալիս / Spring is coming
 55. Բախտի բան է / It’s Matter of Luck
 56. Մի՛ նեղացիր / Don’t be offended
 57. Քավարանի դռան մոտ / At the door of Purgatory
 58. Պատուհանի տակ / Under Your Window
 59. Հոգուս խածկտիկը / The Bullfinch of My Soul
 60. Ինձ խելահա՜ն է արել / It has driven me crazy
 61. Տաք անհրաժեշտը / The Warm Necessity
 62. Ձմեռ-Գարուն արահետով / Along the Winter-Spring Path
 63. Ամեն բան լավ կլինի / Everything will be fine

2016

 1. Սիրում եմ քեզ / I Love You
 2. Աշնան ու ձմռան մրցակցության մեջ / In competition between Autumn and Winter
 3. Երբ հեռու ես Հայրենիքից / When You are far from Homeland
 4. Մի ամբողջ կյանք / A Whole Life
 5. Սև սուրճի պես / Like Black Coffee
 6. Աշուն եկավ / Autumn came
 7. Աշնանային մուսա / Autumn Muse
 8. Քո սիրուց / From Your Love
 9. Հեռու եմ ես, ի՜մ Երևան / I am far away, my Yerevan
 10. Ապրել անմնացորդ սիրով / To Live With Unconditional Love
 11. Փիղը` ճանապարհին / The Elephant on the way
 12. Փուշը վարդի կախազարդն է / The rose’s thorn is its pendant
 13. Ինձ թվում էր, թե աշունը… / It seemed to me, that Autumn…
 14. Սիրո տարանտելա / Tarantella of Love
 15. Բնապահպանի կռիվը / Environmentalist’s fight
 16. Ես լավ գիտեմ ժամանակը / I know the time well
 17. Սիրո գերին / The Captive of Love
 18. Բարև՛, Հայրենիք / Hello, Homeland
 19. Քեզ ցանկանալու շեմը անցել եմ / I have crossed the threshold of desire for you
 20. Պարի՜ր, պարի՜ր, պարի՜ր ինձ հետ / Dance, dance, dance with me
 21. Կապույտ ծովի մարջանազարդ գորգի նման / Like a coral covered blue sea carpet
 22. Մարգահովիտ գյուղից վերև / Above the village Margahovit
 23. Երբ կարոտում ես ինչ-որ մեկին / When you miss somebody
 24. Այսպիսի գիշեր / Such a night
 25. «Երբ գտնվում ես ազատության մեջ» բանաստեղծությունը՝ Վագրի միջազգային օրվա համատեքստում / The poem “When you are in freedom” in the context of the International Tiger Day
 26. Իմ հայ ժողովուրդ / My Armenian people
 27. Հանուն Հայրենիքի / In the name of Homeland
 28. Հայի միտքը արդար է… / The Armenian’s mind is fair…
 29. Հանուն ազգային, սուրբ նպատակի / For the Sake of National, Sacred Purpose
 30. Կիսիր սիրո քո բաժինը / Share your part of love
 31. Սիրուն աղջիկ / Beautiful girl
 32. Կյանքի առջև՝ մանկան նման / Like a child in front of life
 33. Գարնան անձրևի կաթիլներով թաց / With wet drops of spring rain
 34. Դարի արժեքը / The value of the century
 35. Երկնքի մարող կարմիրը / The fading red of the sky
 36. Մթին վառելով խնդության արև / Lighting a sun of fun in the dark
 37. Ֆեյսբուքի «լայքերը» / Facebook “Likes”
 38. Անքունների քունը / The sleep of sleepless people
 39. Ձյան նման մաքուր / Pure as Snow
 40. Իմ թղթաշեն ինքնաթիռը / My paper made plane
 41. Երևանյան ցուրտ ձմեռվա երեկոյան մութի տակ / Under the evening darkness of Yerevan cold winter
 42. Սեր, որ թեթև է, անուշ / Love, which is light and tender
 43. Գարուն եմ պահում ձմռան քողի տակ / I am hiding spring under the winter cover
 44. Ագռավամիտ ճանապարհին / On the Crow-Minded Road
 45. Ամանորի ամենամեծ ու լուսավոր տոնը / The biggest and lightful feast of New Year

2015

 1. Ինձ / To Me
 2. Երբ քեզ համար սեր եմ երգում / When I sing love for you
 3. Թող ձյուն տեղա / Let it snow
 4. Ափդ տուր՝ ասեմ ճակատագիրդ / Give me your palm to tell you your destiny
 5. Քո մարմնի «գրքում» / In the “Book” of Your Body
 6. Աշնան ուռենին, ստվերը և ես / Autumn willow, shadow and me
 7. Տիեզերքը ինչ-որ թաքուն դուռ է բացել… / The universe has opened some secret door…
 8. Աշնան գունեղ արահետ / Autumn colourful trail
 9. Կանաչ խոտին դեղին փրփուր / Yellow foam on the green grass
 10. Աշնան գրողը / The Writer of Autumn
 11. Եկավ աշնան քնքշությունը / Autumn tenderness came
 12. Սյուռ մտքերով լի աշխարհը / The world full of surreal thoughts
 13. Ուզում եմ արու զավակ ունենալ / I want to have a Son
 14. Ազատություն / Freedom
 15. Դեր Զոր. Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին / Der Zor: In memory of victims of the Armenian Genocide
 16. Գիտե՞ս մեկ-մեկ սիրտս ինչ է ուզում… / Do you know what does my heart want sometimes?
 17. Խմբագրելով եռուզեռը / Editing the turmoil
 18. Ի՞նչ ենք անում բնության հետ / What are we doing with the Nature?
 19. Թեթևասահ քո ընթացքով դու փոխեցիր արահետիս գծագիրը / You changed the shape of my path with your light walk
 20. Բազմակետեր ես չեմ դնում / I don’t put the dots
 21. Ինձ հետ լինես, թե առանց ինձ / Will you be with me, or without me
 22. Մայիսյան գարուն / May Spring
 23. Հայի ուժը զինվորն է իր / The Strength of the Armenian is His Soldier
 24. Ուզում եմ լսել ճշմարիտ խոսքը / I want to hear the true speech
 25. Դու փոխել ես իմ… / You have changed my…
 26. Ես գտել եմ լուրթ երկնքի իմ կտորը / I have found my piece of blue sky
 27. Աշխարհը տեսնել գեղեցիկ / To see the world beautiful
 28. Արծվի նման, մի վերջին անգամ / Like an eagle, for the last time
 29. Ասում են՝ գարունը… / The Spring is said…
 30. Այս հարափոխ աշխարհում / In this ever-changing world
 31. Ամանորը ամեն ինչում արտասովոր է հնչում / The New Year sounds uniquely in everything

2014

 1. Տարիքը / The age
 2. Աշնան ապուրը / The autumn soup
 3. Աշուն ճանաչող բոլոր սրտերին / To all those hearts who know the autumn
 4. Ի՜նչ հաճելի է աշնան արևը / How pleasant is the autumn sun
 5. Ափիս մեջ մի բուռ աշուն է հիմա / A handful of autumn is in my palm now
 6. Աշունը պաչում է հոնքերդ մեղմիկ / The autumn is kissing tenderly your eyebrows
 7. Ի՜նչ լավ է, որ չես դադարում խենթուկ մնալ / It’s so good that you don’t stop remaining a little bit crazy
 8. Ես սիրում եմ քեզ, Կին / I love you, woman
 9. Ուզում եմ պատմել քեզ այս բոլորը / I want to tell you all these
 10. Ամեն անգամ, երբ ժպտում ես / Every time you smile
 11. Հիշո՞ւմ ես, արդյոք / Do you remember?
 12. Ավազը շոյող կանացի քայլք / Sand caressing female walk
 13. Երկինքը ծով է / The sky is a sea
 14. Քո քնքուշ սիրով / With your tender love
 15. Պատասխանների որոնման ուղին / The road to seek answers
 16. Երկաթբետոնե այս դարում / In this reinforced concrete age
 17. Ապրելու համար… / In order to live…
 18. Անձրևային համազարկ / Rain volley
 19. Ես գիտեի, թե… / I knew that…
 20. Քո արտացոլանքը / Your reflection

2012-2013

 1. Կուզեմ պաչել քեզ / I would like to kiss you
 2. Կապույտ աչքերով աղջկան / To the girl with blue eyes
 3. Թող, որ ասեն… / Let them say…
 4. Ամեն մի անձրև / Every rain
 5. Գիշերն եմ գրում / I write at night
 6. Աղոթք. «Քրիստոս հարյավ ի մեռելոց». «Օրհնյալ է Հարությունը Քրիստոսի» / Prayer
 7. Կանաչե քաղաք / Green city
 8. Քո շնորհիվ երկինքը ինձ այդքան մոտ է… / Thanks to you the sky is so much close to me

__________________________________

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈ՛ՒՆ. Սույն գրական բլոգի հեղինակային իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ
Սույն բլոգ-կայքի հեղինակային իրավունքները պատկանում են դրա հեղինակին՝
Առլեն Շահվերդյանին: Բլոգում տեղ գտած նյութերը պաշտպանված են Հեղինակային իրավունքով: Մեջբերումներ անելիս հղումը arlenshah.wordpress.com-ին պարտադիր է: Հեղինակային հոդվածների, գրառումների, լուսանկարների մասնակի կամ ամբողջական վերարտադրությունն այլ կայքերում կամ զանգվածային լրատվամիջոցներում առանց arlenshah.wordpress.com-ին հղման արգելվում է:

Գրական բլոգ | Ֆեյսբուք | Թվիթեր | Յութուբ
Առլեն Շահվերդյանի գրական բլոգ. «Տոն, որը միշտ քեզ հետ է»,- Էռնեստ Հեմինգուեյ
__________________________________

ATTENTION! About this Literary Blog Copyright Protection
Arlen Shahverdyan, the Author of this Blog possesses its Copyright. All the materials of this blog are Copyright protected. When quoting, the reference (link) to arlenshah.wordpress.com is compulsory. The partial or complete reproduction of the Author’s articles, posts or photos in other sites or Mass Media is prohibited without the reference to arlenshah.wordpress.com.

Literary blog | Facebook | Twitter | Youtube
Arlen Shahverdyan’s literary blog: “A moveable feast”,- Ernest Hemingway

Save the Planet Earth*
Մի տպեք այս էջն առանց անհրաժեշտության, մտածեք շրջակա միջավայրի մասին
Do not print out this page without need – think about the Environment
%d bloggers like this: