Առլեն Շահվերդյան

Home » Հայք / Armenia » Երևան, իմ սե՜ր / Yerevan, my love

Երևան, իմ սե՜ր / Yerevan, my love


53 Comments

 1. Chorwin says:

  you live in such a strategic location that close to black sea, turkey, euro, asia and mediterranean sea.. looking forward for more story/photos from you.

  • Thanks much Chorwin for your comment. Yes, you are exactly right, our region, I mean the South Caucasus is not an easy one. I am glad that You liked my blog. I would like to say some words about yours. Well, You have an attractive, a kind of a spring, colourful and interesting blog. Wish you success in your future endeavours.

   Thanks again.

   Best regards, Arlen

 2. Լուսինե says:

  Հրաշք բանաստեղծություն, հրաշք տեսանյութ և չքնաղ երաժշտություն, բռավո:

  • Շատ շնորհակալ եմ Լուսինե ջան ջերմ քոմենթիդ համար, շատ ավելի շնորհակալ եմ նրա համար, որ տրամադրեցիր այս տեսանյութը, այն իսկապես զարդարեց բլոգս ու հաղորդեց գիշերային երևանյան անուշ ու մեղեդային տրամադրություն: Այս տեսանյութը, կարծես գեղեցիկ ուղևորություն լինի դեպի Երևանի կենտրոն: Ի դեմս քեզ ես գնահատում ու ողջունում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այդպես սիրում են Երևանը: Ես գիտեմ, թե որքան ես սիրում Երևանը, որքան կապված ես այս քաղաքի հետ: Քո և Երևանին նվիրված մյուս մարդկանց շնորհիվ է, որ այս քաղաքը այսքան գրավչություն ունի. Երևանը հարուստ ու յուրօրինակ է իր մարդկանցով, այն իսկական երևանցիներով, ովքեր իսկապես սիրում են այս քաղաքը:

 3. Love your video…the lights, music and lovely people, thank you! XO

 4. Հարգելի բարեկամ, Երեւանի գեղեցիկ տեսք ունի, որպես հեքիաթի. Դա բավականին գեղեցիկ է, որ դուք հպարտ են իրենց քաղաքի Ողջույններ Սերբիայից, քան մեկ ուսուցչի համար.

  • Շատ շնորհակալ եմ 🙂

   I do not know if you are Armenian or not, but it is very nice of you that you answered me in Armenian. Thank you!
   Best regards, Arlen

   • Не ја не говорим јерменски, али сам васпитани да поштујемо сваки народ и сваки језик колким се људи споразумевају.
    Ոչ, ես չեմ խոսում հայերեն, բայց ես բարձրացրել է հարգել յուրաքանչյուր ազգի եւ յուրաքանչյուր լեզվի Ռումբերն են շփվել.
    Ողջույններ Lily է ձորը

   • Thank You very much! I respect those, who respect other’s culture, language and traditions. Thank you again! Best wishes, Arlen

 5. petit4chocolatier says:

  Arlen, Beautiful video! Love everything; especially the brilliant lighting!

 6. Stefania says:

    Arlen dear, I am amazed by your hometown! Your city is amazingly beautiful! I was impressed street lighting arrangement! I was impressed fountain is so romantic and full of freshness … lighting tower … and city view at night is incredibly beautiful! People in your town are so beautiful! Thank you so much for your virtual journey through orasult!
  Have a wonderful day, Arlen! Be blessed with much happiness! Stefania fondly! 🙂

 7. Siranush says:

  Օտար երկրներում ապրող յուրաքանչյուր հայի երազանք՝ Երևան…

  • Այո, Երևանը մեր բոլորի նվիրական երազանքների մարմնացումն է ու հայրենի օրրանը, և երանի, որ օտար երկրներում ապրող բոլոր հայերը մի օր ապրեն միասին, հայրենիքում: Մենք՝ հայերս, մեր բոլոր երազանքներն իրականացնելու ենք, մենք կենսունակ ազգ ենք:

 8. One day I´ll travel to Yerevan 🙂 For future reference what do you recommend of sightseeing?

 9. jussaraluna says:

  Wowww dear Arlen! What a wonderful song, SUPER!!
  Great rhythm and joy 🙂 I love it!
  Very nice to see the beautiful Armenia!!
  Thank you for your kindness , I will listen the songs !
  hugs to you 🙂 Jussara

  • This is one of well known and beloved songs about the capital of Armenia. Yerevan is a beautiful place and this video provides the lovely atmosphere in here. Thank you again! I was so glad when I saw your reaction on this song! 🙂 Jussara, I am glad also, that recently you started to write comments more often. Previously your used to write seldom. I hope that you’ll create a new post soon!!!

   • jussaraluna says:

    Hello dear Arlen, yes, the music is wonderful and your people is so beautiful and cheerful, the atmosphere is lovely. I also saw a picture of your band music! Great!
    I have read a bit about Armenia (history of your country) and Also I read
    about the terrible genocide. ..So sad.
    I’m glad to come in here and learn about your beautiful country
     and your special culture.
    Yes,now I’m writing more, before I was afraid of making mistakes
    in English, but now I see that the most important is to communicate
    and give / receive beautiful things 🙂
    I have a new post now!

    http://kaleidoscopebyjussara.wordpress.com/

    hugs to you 🙂 Jussara

   • Of cours the main and the important thing is to communicate and it does not matter whether you make mistakes or not. I make mistakes, too as English is not the native language both for you and for me. Jussara, I appreciate your LOVELY words About Armenia. This programme will help you to know more about Armenia, Armenians and the Armenian history/culture: https://arlenshah.wordpress.com/2012/10/14/my-armenia/

    Thank you again! I am so honored that I have such a good girlfriend from lovely Brazil! 😉

   • jussaraluna says:

    You’re right, Arlen, English is not our native language and we can understand the effort of each of us. Thank you for the link, I’ll visit. It’s so kind of you.
    I can say that I’m discovering all the beauty of your Armenia , culture and people. This is a very precious experience for me.
    I also feel so honored to have a friend like you.:) hugs and thank you 🙂

   • Hugs to you too my dear! BTW, I do not know why but I did not receive the notifications of your last few posts! Yesterday I visited your last posts, liked them and I think I fixed the problem. I made the notification’s receiving instantly to receive your posts immediately! I love your posts! I have a suggestion. I think that it would be better if you anyway put your photo in your “About”

   • jussaraluna says:

    Hello dear.
    Only today I saw that I also was not getting notifications of some friends blogs , so I saw that you need to define the settings for each blog that we follow . Thank you for your friendship. Sorry,Arlen, but at the moment I can not put it, I had some problems recently
    with a person 😦 hugs to you ~~Jussara

   • Be sure to check to receive the notifications from my blog!! 🙂 OK, I hope you will solve all the problems and ONE DAY will put your photo! 🙂 😉

   • jussaraluna says:

    Hello my dear Arlen, thank you so much for the kind words in all your comments to me:) maybe one day…
    Yes, receiving notifications from your blog 🙂
    Sorry for my absence and delay in responding.
    Today I just to wish a beautiful day and thank you
    so much for your kindness.
    I’ll come back later to see your new posts and respond to each your comments. I wish you a beautiful day full of love and harmony 🙂 hugs to you

   • Hello dear Jussara! I was thinking where is she? 🙂 I am glad to hear from you again! Hope you are well! Tell me a little about you? How are you? How all you preparing for Mundial! 🙂

   • jussaraluna says:

    Hello dear Arlen, thank you for your kind words.
    I’m fine! I hope you’re fine too
    I have not forgotten you, I’ve been absent because
    my studies and work, my time is short.
    Oh, yes, the world cup is coming, there will be games in my town called ” Belo Horizonte” maybe you can watch on the Tv the football stadium called “Mineirão” here in my town.We want to welcome our visitors 🙂 🙂
    I wish you a lovely day and a happy new week:) 🙂
    hugs and much harmony to you 🙂 Jussara

   • I’ll be watching the matches! 🙂 I hope you are well my darling! Wish you a lovely time, enjoy your time. I am waiting for your NEW posts…

   • jussaraluna says:

    Hello dear Arlen, yes, I will also be watching 🙂 Thank you for
    your lovely comment. In response to your request: a new post! Wish you a very nice day. Much harmony 🙂
    hugs to you~~ Jussara

   • A new post?! 🙂 Wow! I’ll visit your blog RIGHT NOW!! 🙂

   • jussaraluna says:

    Thank you dear Arlen!! i’m happy to hear it 🙂
    Have a lovely weekend,
    hugs to you ~~ Jussara

   • Hugs to you too, my dear. Have a great weekend! 🙂

   • jussaraluna says:

    thank you dear Arlen 🙂 🙂

   • jussaraluna says:

    Dear Arlen, I did not forgot to send you the video about Brazil
    and I also want to hear the other wonderful music of Armenia 🙂
    Now I’ll have a little more time, I’m almost on vacation 😉
    hugs to you dear~~jussara

   • Dear Jussara, I am waiting for the video and I hope i’ll be able to use it in one of my posts! I love your passion to Brazil! And I love your passion to life!
    Hugs…

   • jussaraluna says:

    Hello dear Arlen, thank you very much for your kind words 🙂
    yes, I love life, I love every second of life 🙂
    I’ll choose a beautiful video to you 🙂 🙂
    sorry if I’m late with the answers, but we are at the end of the semester and soon start of the holiday. So I will have more free time.
    I wish you a beautiful weekend and much harmony.
    hugs~~ Jussara

   • i wish you succes on your semester! You deserve the greatest results! Good for you! 🙂 Hugs to you…

   • jussaraluna says:

    Thank you dear Arlen 🙂 I hope!!
    a big hug to you my wonderful friend!
    Jussara 🙂

   • I wish you much success! You deserve!!! Hugs!
    Keep in touch!

   • jussaraluna says:

    🙂 🙂 thank you 🙂

   • you are always welcome! 🙂

 10. cocoaupnorth says:

  A beautiful tribute to your home town!

 11. Beautiful words about a beautiful city, dear Arlen! 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Բարի գալուստ Առլեն Շահվերդյանի գրական բլոգ / Welcome to Arlen Shahverdyan’s Literary Blog

«Ապրելու իրավունքը»՝ Կոնգրեսում / The “Right to Live” in Congress

Հարցազրույցներ և տեսանյութեր / Interviews and Reportages

Բոլոր գրքերս՝ մեկ էջում / All my books on one page

WWF-Հայաստան / WWF-Armenia

Բացառիկ գիրք առյուծի մասին / A unique book about lion

Կանայք՝ ներշնչանքի աղբյուր / Women as a source of inspiration

Էջադիտումները / Pageviews

 • 717,705 այցելություն / visit
%d bloggers like this: