Home » 2013 » January » 09

Daily Archives: January 9, 2013

Սիրում եմ այն ժամանակը, երբ ձյուն է գալիս / I love the time when snow is falling

Սիրելի բարեկամներ, ամեն անգամ ինձ համար մեծ ներշնչանք է, երբ ձյուն է գալիս: Տարիներ շարունակ ես գրել եմ բանաստեղծություն ձյան յուրաքանչյուր գալստի հետ:

Այսօր Երևանում վերջապես առատ ձյուն տեղաց, շուրջբոլորը ծածկվել է սպիտակ ու խիտ «գորգով» և այնքան գեղեցիկ է: Վաղ առավոտից ես այնքան ոգեշնչված էի այս ամենով, որ վերջ ի վերջո գրեցի նոր բանաստեղծություն:

Որևէ նոր բան գրելուց հետո մեծ բավականություն եմ ստանում: Չեմ կարող նկարագրել այն կախարդական զգացողությունը, երբ կարիք ունես ստեղծելու նոր բան: Հոգիդ և ամբողջ մարմինդ ասես պատրաստ են դրան և դրա կարիքն ունեն: Դու զգում ես, որ նոր բան ես կյանքի կոչելու, նոր միտք, նոր գաղափար, նոր զգացողություն: Սա բացառիկ պրոցես է, և շատ դժվար է նկարագրել այն ամբողջովին: Ավելին, կարծում եմ, որ դրա կարիքն էլ չկա: Թող այն միշտ մնա կախարդանք, ինչպես թափվող ձյունը:

Եվ ահա, ես պատիվ ունեմ ձեզ ներկայացնելու անգլերեն լեզվով իմ նոր բանաստեղծությունը (արդեն` 6-րդը), որը նվիրված է ձյանը և Բնության պահպանությանը: Հույս ունեմ, որ կհավանեք բանաստեղծությունը: Խնդրեմ գտեք այն ստորև:

Ի միջի այլոց, ես սիրում եմ բանաստեղծություններ գրել նաև անգլերենով և հուսով եմ, որ լավ է ստացվում: Եթե այսպես շարունակվի, ապա հետագայում, հավանաբար, կտպագրեմ իմ բանաստեղծությունների առանձին գիրք:
© Առլեն Շահվերդյան, 09.01.2013

***

Dear Readers, every time the snow falls, is a great inspiration to me. For many years I write a new poem each time when snow comes.

Today at last heavy snow fell in Yerevan, everything is covered with white and thick “carpet” and is so beautiful. From early morning I was so inspired with all this that finally I wrote a new poem.

After I write something new, I get great pleasure. I cannot describe this magical feeling when you need to create a new thing. Your soul and all your body are ready for that and they need it. You feel that you are going to give life to a new thing, to a new idea, to a new thought, to a new feeling. This is a unique process and it is very hard to describe it totally. Moreover, I think that there is no necessity to do that. Let it stay magic like the falling snow.

And now I am honored to introduce to you my new poem in English (already the 6th) which is dedicated to snow as well as to Nature conservation. Hope you will like my new poem. Please, find it below.

BTW, I love to write poems also in English and I hope it turns out well. If this continues, perhaps, in future I’ll publish a separate book on my poems.
© Arlen Shahverdyan, 09.01.2013

Գտեք բանաստեղծությունը հետևյալ հղումով | Find the poem through the following link:

https://arlenshah.wordpress.com/2013/10/13/love-is-calling-book/

© Առլեն Շահվերդյան, 09.01.2013
© Arlen Shahverdyan, 09.01.2013

Բանաստեղծության հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են, 2013:
The poem is Copyright protected. © All Rights Reserved, 2013.

Կարդա իմ մյուս անգլերեն բանաստեղծությունները / Read my other poems in English

Տարածիր այս գրառումը ընկերներիդ շրջանում: «Լայքիր» Facebook-յան իմ էջը կամ միացիր ինձ Twitter-ում` դառնալով բլոգիս նոր ընկերը: Գտիր ինձ YouTube-ում:
Տեղադրիր գովազդ այս բլոգում:

Share this post with your friends. “Like” my Facebook page or join me on Twitter becoming a new friend of my blog. Find me on YouTube.
Post advertisement in this blog.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,083 other followers

%d bloggers like this: