Առլեն Շահվերդյան

Home » Վայրի բնություն / Wildlife » «Ասֆալտ»` բնության և մարդկային զարգացման միջև / “Аsphalt” between Nature and Human Development

«Ասֆալտ»` բնության և մարդկային զարգացման միջև / “Аsphalt” between Nature and Human Development

Եկեք վերջ տանք վայրի կենդանիների տարածքների սեփականացմանն ու յուրացմանը: Այս մոլորակի վրա մենք նրանց համար թողել ենք ապրելու մի փոքրիկ տարածք: Հազարավոր դարերով նրանք ապրել են ընդարձակ ու ազատ տարածքներում, նրանց հայրենի տանը: Այսօր այդ տարածքները կորսված են ասֆալտի տակ, որը փռված է մեր հարմարավետության, մեր մեքենաների համար: Վայրի կենդանիներն հաճախ ստիպված են «քայլել» ասֆալտի վրա: Նրանք կորցրել են իրենց սովորական բնական ճանապարհներն ու ստիպված են հատել փողոցներ, անցնել լայն ճանապարհներով, մեքենաների ու ավտոբուսների կողքով: Նրանք վախեցած են ու շփոթված: Ե՞րբ ենք մենք հասկանալու, որ միայնակ չենք այս մոլորակի վրա: Ե՞րբ ենք հարգելու վայրի կենդանիներին ու նրանց ապրելու տեղը այս մոլորակի վրա:
© Առլեն Շահվերդյան, 15.12.2012 

Let’s stop to own the territories of wild animals. We have left for them a little place to live on this planet. For thousands of centuries they have lived in wide and free territories, their native home. Today those territories have been losted under the asphalt made for our comfort, for our cars. The wild animals often have to “walk” on the asphalt. They lost their usual natural “roads” and have to cross the streets, pass along the wide roads, near the cars and buses. They are scared and are confused. When shall we understand that we are not alone on this Planet. When shall we respect wild animals and their living place on this planet.
© Arlen Shahverdyan, 15.12.2012

Տարածիր այս գրառումը ընկերներիդ շրջանում: «Լայքիր» Facebook-յան իմ էջը կամ միացիր ինձ Twitter-ում` դառնալով բլոգիս նոր ընկերը: Գտիր ինձ YouTube-ում:
Տեղադրիր գովազդ այս բլոգում:

***
Share this post with your friends. “Like” my Facebook page or join me on Twitter becoming a new friend of my blog. Find me on YouTube.
Post advertisement in this blog.


13 Comments

 1. catnipoflife says:

  Arlen, so many tend to forget how crucial animal and plant life are for survival on our planet. What was once a land in which to roam freely has become an asphalt jungle. All the animals understand is the need to survive and protect their young. Seeing such representations always brings the Native American Indian to mind who were so grossly misunderstood and cruelly mistreated.

 2. petit4chocolatier says:

  Both videos are truly amazing. Makes you think.

 3. Sakuraandme says:

  Hi Arlen *smiling.* what a beautiful heart you have! I agree with you, sadly not everyone will! You would see from posts that I spend most weekends at our country property. Most of the farms around us grow crops, others have cows, sheep, alpacas. Ours is a hobbie farm, nothing is for consumption!! *laughing* I hate hearing the gunshots in the night:( I know they need to protect their crops etc, but it kills me knowing their killing another animal:( mainly kangaroos, rabbits and foxes. If an animal is killing one of your animals, then you have to protect that animal. Apart from that I wish they would leave them be! BTW: snakes not included as we have many poisonous snakes here. Kill or be killed. *waving bye* ….Paula xx

  • Unfortunately nowdays life is based on that principle: “Kill os be killed” but it is understandable in wild nature (when the wild creatures have to survive) and not ever between human and nature.

 4. Stefania says:

  I absolutely agree with you, dear Arlen! Exceptional your post! Again sensitized my heart! I often ask myself this question, “When we observe wild animals and their place of life on this planet.”
  And I always wonder why we humans are so destructive, why we believe we have more rights than other living creatures on earth! They are equally important to us. We can not live without each other. Only enlivened together, there is balance in the biosphere and respecting one another.

  Have a wonderful evening Arlen dear! Stefania fondly! 🙂

 5. I grew up in Montana and have visited this park, and yet you still let me see it through your eyes. Parks are a little like reservations for the Native Americans…not ours to bestow or determine.

 6. Lada Ray says:

  Thank you for this post, Arlen! I think about this issue often when I drive through The Catskill Mountains area of New York, where I live. There are so many confused and dead animals on roads here. Makes my heart hurt every time. We always drive very slowly on these roads, and there were instances when we have to apply brakes sharply to let the crossing animals through. Most people don’t pause for animals at all, just keep going no matter what.

  Blessings,
  Lada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Բարի գալուստ Առլեն Շահվերդյանի գրական բլոգ / Welcome to Arlen Shahverdyan’s Literary Blog

«Ապրելու իրավունքը»՝ Կոնգրեսում / The “Right to Live” in Congress

Հարցազրույցներ և տեսանյութեր / Interviews and Reportages

Բոլոր գրքերս՝ մեկ էջում / All my books on one page

WWF-Հայաստան / WWF-Armenia

Բացառիկ գիրք առյուծի մասին / A unique book about lion

Կանայք՝ ներշնչանքի աղբյուր / Women as a source of inspiration

Էջադիտումները / Pageviews

 • 717,668 այցելություն / visit
%d bloggers like this: