Առլեն Շահվերդյան

Home » Վայրի բնություն / Wildlife » Հարգե՛ք ձեր ավագներին / Respect your elders!

Հարգե՛ք ձեր ավագներին / Respect your elders!

Հարգե՛ք ձեր ավագներին:

Սիրելի՛ բարեկամներ, ավելի քան 100 մլն տարի է, ինչ ծովային կրիաները լողում են մեր մոլորակի օվկիանոսներում: Վերջին 200 տարվա ընթացքում մարդկանց գործունեությունը կշեռքի նժարը թեքել է ի վնաս այս հնագույն ծովաբնակների գոյատևման: Անհրաժեշտ են անհապաղ գլոբալ գործողություններ նրանց ապագան, նրանց ապրելու իրավունքն ապահովելու համար:

Հանդիպեք այս ծովակրիային հենց հիմա, հայտնվեք նրա ներդաշնակությամբ ու խաղաղությամբ լի ստորջրյա աշխարհում: Ձեզ այդ հանդիպումից բաժանում է ընդամենը մեկ գործողություն` սեղմեք այստեղ:

Լուսանկարում` կարետտա ծովային կրիա (կամ` իսկական կարետտա, բիսս, բիսսա – (Eretmochelys imbricata), Նոր Բրիտանիա, Պապուա նոր Գվինեա):
© Առլեն Շահվերդյան, 22.10.2012: Աղբյուրը` WWF-Cabob Pic of the Week.  

***

Respect your elders!

Marine turtles have swam the oceans of our planet for more than 100 million years. Over the last 200 years human activities have tipped the scales against the survival of these ancient mariners. Urgent global action is needed to ensure their future, their right to live.

Meet this sea turtle right now! Find yourself in his world full of harmony and peace. There is just one action that separates you from the meeting this lovely creature. Just click here.

In the photo: Hawksbill turtle (Eretmochelys imbricata), New Britain, Papua New Guinea.
© Arlen Shahverdyan, 22.10.2012. The Source: WWF-Cabob Pic of the Week.


30 Comments

 1. When we’re only, we sorry that we killed it all
  Hugs

 2. petit4chocolatier says:

  Arlen, wonderful video! At one point I thought he was going to come out of the computer. It looked as though he did hit his lens. Beautiful turtle : )

 3. sakuraandme says:

  How beautiful and peaceful they are! Why do we have to kill everything? …..Paula x

 4. shiroknowes says:

  I am fond of turtles and it’s a pity that there are fewer and fewer of his, you’re right that there is what must be done to protect them and double the number of them ! Xoxo

 5. ManeKent says:

  True, these huge animals are wonderful and should live peacefully in the seas. The preservation of it, just depends on the responsible authorities and awareness of poachers.

 6. Stefania says:

  Arlen dear, thank you very much for the turtle movie. Again your message is so deep that touched my soul! I absolutely agree with you: Respect your Elders! regardless, if we talk about old animals, old people, old trees! Respect, get respect … it is like a boomerang … giver, get back.
  Arlen, Have a wonderful evening! Be blessed! Stefania fondly! 🙂

  • Dear Stefania, it’s interesting that I always mention thatlife is like a boomerang, everything returns to you sooner or later, let it be a single word, an act or an a row of some steps. Everything return and here is the philosophy of life. That is why your words: “Respect, get respect … it is like a boomerang … giver, get back” are absolutely right. Thank you very much. Sorry for my answer to be so late. I was extremely busy during last two days.

   Have a nice evening!

   Arlen

 7. dolceuragano says:

  Dear friend, I wish you a blessed day and a magical weekend, a sweet embrace with friendship. Carla
  Very beatiful video end immage for nature .. thanks friend Arlen

  • Dear Doris,

   I was so touched when I saw this post. I’m honored to have a friend like you in the Internet. I deeply respect you and your kind efforts. You are a very kind, gentle and talented person. I am honored to be nominated by you together these talented persons.

   Please, accept my congratulation on the award, you trully deserve it.

   Thank you for the impressive, unexpectable and very lovely surprise that you made creating this post, using carefully all the necessary materials from our blogs and moderating the exact links. You did a great and unique job creating this nice post. It was so nice of you! It is my pleasure to share you post with my other readers. Thank you!

   Sincerely,
   Arlen

 8. The novel I have been working on includes the importance of turtles to a clan. This is so timely for me and greatly interesting.

 9. catnipoflife says:

  All of nature’s creatures are so fascinating! Thank you for sharing the sea turtle:>) Tried to Like but for some reason the post is not accepting, perhaps it is because I had to translate the page. Anyway, you know I was here unless the comments do not post!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Բարի գալուստ Առլեն Շահվերդյանի գրական բլոգ / Welcome to Arlen Shahverdyan’s Literary Blog

«Ապրելու իրավունքը»՝ Կոնգրեսում / The “Right to Live” in Congress

Հարցազրույցներ և տեսանյութեր / Interviews and Reportages

Բոլոր գրքերս՝ մեկ էջում / All my books on one page

WWF-Հայաստան / WWF-Armenia

Բացառիկ գիրք առյուծի մասին / A unique book about lion

Կանայք՝ ներշնչանքի աղբյուր / Women as a source of inspiration

Էջադիտումները / Pageviews

 • 717,624 այցելություն / visit
%d bloggers like this: