Առլեն Շահվերդյան

Home » Վայրի բնություն / Wildlife » Շոկային տեսանյութ. Ամուրյան բազեի սպանդը / Shocking Video! The Amur Falcon Massacre

Շոկային տեսանյութ. Ամուրյան բազեի սպանդը / Shocking Video! The Amur Falcon Massacre

Սեղմեք այստեղ` տեսաֆիլմը մեծ դիտելու համար / Click here to enlarge the video

Հարգելի ընթերցողներ, յուրաքանչյուր հոկտեմբեր տասնյակ հազարավոր ամուրյան բազեներ (ամուրյան կամ արևելյան բազե, ամուրյան մանրաբազե, Falco amurensis), Սիբիրից դեպի Հարավային Աֆրիկա տանող իրենց ամենամյա չուի ժամանակ, թռչում են Հնդկաստանի Նագալենդ նահանգի Վոխա շրջանի Դոյանգ ջրամբարի վրայով: Այստեղ նրանց անխղճորեն դարանակալում են որսորդները, որոնք օրական ավելի քան 15.000 թռչուն են սպանում տեղական սպառման և շուկաներում վաճառքի համար: Այս շոկային տեսանյութը խորհուրդ չէի տա դիտել նրանց, ովքեր չեն կարողանում տանել այսպիսի ծանր տեսարաններ: Ահա, թե ինչպես ենք մենք հաճախ վերաբերվում բնությանը…
© Առլեն Շահվերդյան, 17.11.2012 

Dear Readers, each October, tens of thousands of Amur Falcons (Falco amurensis) migrate through the Doyang reservoir in Wokha, Nagaland during their annual migration from Siberia to South Africa. Here, they are mercilessly targeted by hunters who kill over 15,000 of these raptors everyday for local consumption and for sale in markets. I would not recommend watching this shocking video those who cannot tolerate such heavy scenes. That’s how we often treat Nature…
© Arlen Shahverdyan, 17.11.2012

Աղբյուրները / The sources: 
1. “Shocking Amur Falcon Massacre in Nagaland” (http://www.conservationindia.org/campaigns/amur-massacre)
2. “South Asian bird news” (http://dearkitty1.wordpress.com/2012/11/15/south-asian-bird-news/)
3. “Migrating Amur Falcons Massacred in India: We Need A Global Solution” (http://newswatch.nationalgeographic.com/2012/11/03/migrating-amur-falcons-massacred-in-india-we-need-to-help-these-people-stop-doing-this/)
4. “Help required to end hunting massacre in Nagaland, India” (http://www.birdlife.org/community/2012/11/help-required-to-end-hunting-massacre-in-nagaland-india/)
5. “The Amur Falcon Massacre” (
http://vimeo.com/52660865)
6. “120,000 Amur falcons massacred in 1 week in India” (http://www.wildlifeextra.com/go/news/amur-falcon-massacre.html#cr)


36 Comments

 1. petit4chocolatier says:

  Arlen, this was shocking and so disturbing on many levels..

  • I agree with you, dear Judy! This is really shocking and in fact this is going on in 21th century! Really sad! These men do not do that for their real need (though it is not a justification in any way!), this is a real and very symptomatic example of human cruelty!

   Thank you very much for your comment! Very much appreciated!
   Arlen

   • petit4chocolatier says:

    I was especially struck by the children too. A tradition that is being carried over to young people who will never really understand that what they are doing is cruel.

   • You are so right Judy! It’s a pity that representatives of young generation are also involved in this crime! 😦 They treat falcons with such indifference.

    Thank you very much!
    Arlen

 2. Healthy Glow Nutrition says:

  Thank you for the warning as I chose not to watch the video. Anytime I see animals being mistreated it deeply affects me. What a shame that in this day and age some people still have no regard for the life of innocent animals. Thank you for sharing and raising awareness.
  Regards,
  Éva

  • Thank you dear Éva! The video is really terrible! 😦 They treat the falcons with such a cruelty! They treat the each life with such indifference! 😦 Very sad! Human beeing are often so cruel!

   Thank you for understanding and support!
   Arlen

   • Healthy Glow Nutrition says:

    Dear Arlen,
    It is very sad that some people out there have no feelings towards animals. They are all a gift from our Creator. To be taken care of and to be cherished. Thank you for bringing it to the attention of the world and spreading the word.
    Sincerely,
    Éva

   • Dear Eva, thank you so much for your VERY sincere words. I appreciate very much! I am flattered by your comment! Thank you!

    Arlen

   • Healthy Glow Nutrition says:

    Dear Arlen, it is my pleasure. I have a passion for animals and it hurts my soul when they are being mistreated. I hope the world wakes up and listens to their voices. They too have a voice and deserve to be heard.
    Have a wonderful day!
    Eva

   • I wish the world listen to your sincere and very important words! Thank you Eva, thank you so much! You are one of my close and permanent followers in the internet and I am very glad to have a friend like you! I’m honored with that! Thank you!

    Arlen

   • Healthy Glow Nutrition says:

    It is the very least that I could do Arlen! I wish I could do more. I am glad to know that I am not alone in my passion to care for those who do not have a voice. Thank you for caring so much and I am honored to have a friend like you as well.
    Sincerely,
    Éva

   • Thank you to dear Eva, thank you so much for your tenderness!

 3. petrel41 says:

  Thank you for this, Arlen!

 4. Stefania says:

  Arlen dear, I watched the video! Disturbing! Terrible! It’s very shocking … I cried!
  What do these people is a crime! Not fully agree with their criminal actions! They knowingly destroy nature!
    All their criminal actions are premeditated and this should be incriminated!
  I understand people’s struggle for survival! But not allowed for mass killing, birds or animals! Government there must find solutions that help people to live a decent life. Providing them with jobs, people have the possibility to buy food for each day. Not be forced, by hunger, destroying the biosphere.
  I hope the authorities empowered to take action and apply the law to a halt this destructive act!
  Hope you have a good day, dear Arlen! Be blessed with beautiful life! Stefania fondly! 🙂

  • Dear Stefania, I agree with you – people’s struggle for survival does not allow for mass killing of animals! I hope that the authorities will find a solution. This is very sad! This is a signal for everybody!

   Thank you for your kind attention! I really appreciate that!

   Arlen

 5. dolceuragano says:

  😦 …..
  Hello dear friend Arlen, good quiet weekend, a warm hug and a kiss .. Carla

 6. saymber says:

  —-> saymber typing with hands over her eyes….omg Arlen I just couldn’t watch. The mere thought of these beautiful birds being treated like common poultry (and I respect chickens but) is mind boggling. UGH!

 7. sakuraandme says:

  Oh! ….how awful! xx

 8. Shocking and really horrible. Unfortunately human greed knows no borders 😦

 9. That’s too sad… Dis-like 😦
  that being said, Arlen, i just read something that i HAD TO copy paste for you…
  умирает старый армянин и наказывает детям: “берегите евреев”
  -Папа, почему?
  -С ними покончат, за нас возьмутся.

  eek! 😉

 10. Agreed: “like”, but don’t like. One little bit…

 11. Thanks for the warning; the pictures were heart-breaking enough.This is terrible. I am so sorry.
  I had no idea. Keep up the good work! God be with you.

 12. omg!!! thats so cruel!!! why??? cannot tolerate the way they treat them!

  • Thak you dear Dee! for your sincere comment and always kind attention to my blog! I always share your posts. Hope this is useful for you! Wish you all the best in all your nice efforts!

   Arlen

 13. […] Շոկային տեսանյութ. Ամուրյան բազեի սպանդը / Shocking Video! The Am… […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Բարի գալուստ Առլեն Շահվերդյանի գրական բլոգ / Welcome to Arlen Shahverdyan’s Literary Blog

«Ապրելու իրավունքը»՝ Կոնգրեսում / The “Right to Live” in Congress

Հարցազրույցներ և տեսանյութեր / Interviews and Reportages

Բոլոր գրքերս՝ մեկ էջում / All my books on one page

WWF-Հայաստան / WWF-Armenia

Բացառիկ գիրք առյուծի մասին / A unique book about lion

Կանայք՝ ներշնչանքի աղբյուր / Women as a source of inspiration

Էջադիտումները / Pageviews

 • 721,982 այցելություն / visit
%d bloggers like this: