Home » Գրքերս / My books » Սեր` անձրևի տակ | Love under the Rain

Սեր` անձրևի տակ | Love under the Rain

Առլեն Շահվերդյան. «Սեր` անձրևի տակ» գիրք (իմ բանաստեղծությունների ժողովածուն)
Arlen Shahverdyan. “Love under the Rain” book (My Poems in Armenian)

Գրքի հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:
Շապիկի հեղինակ` Առլեն Շահվերդյան:

The book is Copyright protected, © All Rights Reserved.
Arlen Shahverdyan, the Author of the Book and its Cover.

Սեղմեք գրքի շապիկը` բանաստեղծությունները կարդալու համար:
Click on the Book Cover to read the Poems. 

About these ads

2 Comments

  1. I didn’t understand the text but the painting is wonderful.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Բարի գալուստ Առլեն Շահվերդյանի հեղինակային բլոգ / Welcome to the author’s blog of Arlen Shahverdyan

Բլոգի հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են / The Blog is copyright protected. All Rights Reserved, 2015

Copyrighted.com Registered & Protected 
ZOTR-BKDE-G1F0-3INY

Իմ նոր հրատարակված գիրքը / My recently published book

Գարնանային ռեքվիեմ ապագա գիրքս / My future book “Spring Requiem”

Համբարձում Քեչաջյանի բլոգը / Hambarcum Kechajyan’s Blog

Իմ նոր էլեկտրոնային գիրքը / My new E-book

Արսինե Շահվերդյանի բլոգը / Arsine Shahverdyan’s Blog

Բոլոր գրքերս՝ մեկ էջում / All my books on one page

WWF-Հայաստան. ընձառյուծ / WWF-Armenia: leopard

Իմ հոդվածները WWF-ի մասին / My articles about WWF

Բացառիկ գիրք առյուծի մասին / A unique book about lion

«Ապրելու իրավունքը»՝ Կոնգրեսում / The “Right to Live” in Congress

Հարցազրույցներ և տեսանյութեր / Interviews and Reportages

Կանայք՝ ներշնչանքի աղբյուր / Women as a source of inspiration

Արմեն Մխեյանի բլոգը / Armen Mkheyan’s blog

«Առողջ սիրտ» կայքը / The website “Healthy Heart”

Այցելություններ / Visits

Այցելություններ աշխարհից / Visits from the world

free counters

Առցանց այցելուներ / Online visitor

Free Global Counter

ԴԻՏՈՒՄՆԵՐԸ՝ ՍԿՍԱԾ 2011 Թ. ԱՊՐԻԼԻՑ / VIEWS SINCE APRIL, 2011

  • 448,361 այցելություն / visit
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,059 other followers

%d bloggers like this: