Translate this Blog

Dear visitors and permanent readers from abroad,

First of all, I have the honor to thank all of you for visiting My blog. I highly value the attention of every visitor and deeply appreciate the sincere and warm friendship between us. Thanks for the time you often spend here. 
Dear Friends, I would like to tell you something important and useful for the further use of this blog. You have already noticed that from the beginning of June 2012 I have started to translate all my recent blog posts into English. Of course I’ll continue my efforts in translating, trying to do my best. I always try to provide the translation into English as proper as possible.
Though the older materials still (mainly) stay in Armenian, you also can translate them word to word into your native language with the help of:

A) the “Free Website Translations” button (tool) which you can find in the below right corner of the blog’s homepage,
B) by means of country code buttons below each post or page of the blog.

A) How does this tool work? Copy the main link of this blog (http://arlenshah.wordpress.com) or a link of any page of this blog, then click the “Translation” icon, there opens a page, select the language of my website (Armenian), select the language you would like to translate into, paste the link into the window “Website” and then click “Translate!”. You will see the translated page and the other pages.
Dear all, I would like to mention again, that this is not an academic or professional translation of the text. This is only word to word translation and many of the words may not find their proper and exact translations into your native language. At the same time, this is a widespread common tool in the Internet which gives you an opportunity at least to get the main meaning of the text, to understand in outline (generally) the main essence or the basic content of each blog post.
The Google Translate explains this tool in this way: “Currently, machine translation is not accurate and professional, so this feature is Google Chrome helps to understand the general meaning of the page only and the value of individual words. But this function is unlikely to be useful in the translation of poetry and texts with complicated grammar or technical terms”.

B) How do these buttons work? Just click on them and start to read my whole blog in your native language. It’s easy and comfortable. Enjoy it! I have selected several countries’s flags (trying to note the most widespread languages of the world as well as some rare ones) and put them in geographical order (from the West to the East). The quality of the translations is the same as in A) cause this is the same tool.

Dear Friends, I hope you’ll find these two innovations (or these two novelties) useful as they make my blog more accessible for all my respectful readers in abroad.
Thanks much indeed! Continue to follow My blog. 

Best regards,
Arlen Shahverdyan

Writer/Poet, Blogger, Founder of this Blog

E-mail:  shahverdyan.arlen@gmail.com

© Arlenshah.wordpress.com
© All Rights Reserved, 2012

ԱՌՆՉՎՈՂ ԷՋԵՐ / RELATED PAGES

Տարածիր այս գրառումը ընկերներիդ շրջանում: «Լայքիր» Facebook-յան իմ էջը կամ միացիր ինձ Twitter-ում` դառնալով բլոգիս նոր ընկերը: Գտիր ինձ YouTube-ում:
Տեղադրիր գովազդ այս բլոգում:

Share this post with your friends. “Like” my Facebook page or join me on Twitter becoming a new friend of my blog. Find me on YouTube.
Post advertisement in this blog.

180 Responses to Translate this Blog

 1. Welcome to “Arlen Shahverdyan: Author’s Blog” which was created by the Author in April, 2011. Here You can find Armenian Writer/Poet, Artist (Painter), Blogger and a very creative Person Arlen Shahverdyan’s Books, Poems, Paintings, Photos, Thoughts, Posts, Articles, etc.: As a Writer the Author’s preferred literary topics are Love, Human, Woman’s Beauty, Nature.
  The main content of this Blog is Creative as well as Environmental (Ecological) but it also consists of much other interesting information for all the Readers.
  The main aims of this Blog are to represent the Author’s literary works as well as to inseminate Love and Care to the Nature. As a very Nature lover Person the Author cares much about the Environment and always writes about the importance of saving the Nature of the Planet Earth.
  Translations of this Blog are made by the Author.
  The Blog Official Title is “Arlen Shahverdyan, Author’s Blog”.
  The Blog Tagline is “A Moveable Feast, Ernest Hemingway”.
  “Arlenshah.wordpress.com” Blog Official Copyrighted Logo is “The Rock and the Ocean” (The source of the Photo: http://www.bankoboev.ru).
  The Blog has many Readers in Armenia as well as in Armenian Diaspora and many Foreign Readers in Abroad. “Arlenshah.wordpress.com” is SEO Certified, “Versatile Blogger Awarded”, “Very Inspiring Blogger Awarded”, etc.:
  The Author deeply appreciates all his Readers.

  © Arlen Shahverdyan. All Rights Reserved, 2012.

  ***
  Բարի գալուստ Առլեն Շահվերդյանի հեղինակային բլոգ-կայք: Անձնական այս բլոգն ունի ստեղծագործական և բնապահպանական ուղղվածություն, թեև ներառում է նաև բազմազան այլ հետաքրքիր տեղեկույթ տարբեր նախասիրությունների և ճաշակի տեր ընթերցողների համար: Բլոգում կարող եք գտնել գրող, բլոգեր Առլեն Շահվերդյանի հեղինակած գրքերը, բանաստեղծությունները, մտքերը, գեղանկարները, լուսանկարները, բլոգերային գրառումները, հոդվածները և այլն: Բլոգի գլխավոր նպատակներն են ներկայացնել հեղինակի աշխատանքները և սեր ու հոգածություն սերմանել բնության նկատմամբ: Անգլերեն թարգմանություններն արվում են հեղինակի կողմից:

  • louiville says:

   Thank you very much for stopping by on my blog and liking my poem. Quite amazing what you have here on your blog…where to start?

   • Thanks very much for your nice words! It was my pleasure to visit your blog.
    Well, start from somewhere :) Look through the content (right below) and choose the category you prefer :)

    Have a nice day!
    Arlen

 2. John says:

  Thanks for stopping by my site today. :)

 3. Thank you for liking pages of my blog. It’s very nice to meet you! I look forward to enjoying your blog.

 4. TKSoni says:

  Wonderful blog!

 5. brissiemaz says:

  Thank you for visiting my blog, Arlen. You have some great photos and I hope to figure out how to use the translating tool so I can read some of your posts!

  • Thank you too. Starting from June 2012 I translate my posts into English by myself. You can read them easily. Besiades, I have provided the english translations for many of my previous posts.
   It was my pleasure to visit your interesting blog.

 6. Thank you for visiting Life is an Exquisite Journey! I am looking forward to following your blog!

 7. iamsofree says:

  thank you for stopping by mine, most of all you are very considerate to include language translation tool for everyone across the world…

  very kind and thoughtful.

 8. mixedupmeme says:

  You visited my blog and The A Word.

  When I came to your blog……..I realized I had seen the language before (it is native to my mate)
  Alas I can not read it or even understand it. I can count to 10 in Armenian. :)
  I will have to follow along with the translation.

 9. THank you for stopping by my blog. I am impressed with your translation as well.

 10. Hermionejh says:

  Very interesting. I’m happy that you found my blog so I could find yours! Cheers. :-)

 11. Doris says:

  Thank you for liking my post, very nice blog, I am glad you translate the page. Will follow, like you style of writing. Good Day! (by the way I got the button to translate my page, what a great Idea!

  • Thank you so much Doris for you kind feedback! I enyojed You nice Blog and started to follow it via E-mail. I’m glad that You found the Translate tool useful. enjoy it. Thanks much, appreciated!

   Best regards,
   Arlen

 12. Mondrak says:

  Thanks for stopping by my blog. I look forward to reading your posts

 13. THANKS for visiting my “pun-ny” photoblog and for “liking” a couple of my Daily Graff Classics! You cover a wide range of topics in your blog!
  –John R.: http://TheDailyGraff.com

 14. restlessjo says:

  How thoughtful and what an effort you are making. I am impressed. I did not even recognise Armenian, much to my shame. Good luck to you.

  • Thank You Ms Bradley, thank You Johanna for Your kind feedback! It was my pleasure to visit Your blog. I deeply appreciate Your comment.

   Best regards, Arlen

   P.S. And thanks for following also my Facebook page :)

 15. Thank you for stopping by my “Farm Diary”, it’s a pleasure to have you visit.

 16. Riba says:

  Hi Arlen. I just stopped by to thank you for “liking” my recent blog post. It always gives me a lift. So, thank you. :)

  I am in love with the image you have on your home page here! And the “wonder” to me of finding the Armenian text, as well, and then discovering you are so beautifully fluent in English, too. I am impressed! I’ll come back again to peruse. All best to you!

 17. Riba says:

  Oops. I lied. :)

  I must have been on a separate blog post page. It wasn’t the home page image, though it’s striking, as well. It was the one with all the colored fabrics hanging and the reflections and the person strolling through it all. Stunning!

 18. Great work translating Arlen! Thank you for stopping by my blog. I look forward to your posts.
  All the best!

 19. Thanks for visiting and following my blog ;)

 20. Thank you very much! Wishing you all the best as well ;)
  Eva

 21. Hi Arlen:
  Thank you so much for another like on my last blog post.
  I hope you’ll join up again on my new blog at: http://www.tracycampbell.net/blog.
  I don’t have a Facebook account yet. So where do I sign up to follow your blog?
  Have a wonderful day. :)
  Tracy

 22. Hi Arlen:
  I think I’m following now.
  I hope you follow my new blog too. :)

  • Dear Tracy, I’ll follow your blog. Thank you. I think I started to follow.
   Unfortunately there are not like buttons below your posts.

   Arlen

   • Hi Arlen:
    Yeah! Thank you for following my new blog.
    There is a little hand below each post that is supposed to be a like button, it looks different than your like button because I’m using wordpress.org instead of wordpress.com.
    If that doesn’t work, you’ll have to leave me comments if you like something (which I would prefer anyway. It’s always great to hear what others have to say.)

   • OK :) enjoy your new blog and congrats! :)

 23. Thanks for stopping by True STORIES!

 24. Shilpa says:

  Hey Arlen

  Thanks for checking my blog. Your blog is very interesting and I am happy to be part of followers list :D

  • Hi Shilpa, it was my pleasure to find your nice blog. Thank your for your comment. And a special thank for following my FB page. Continue to blog, you do that nice. Wish you all the best in future endeavours!

   Arlen

 25. Much thanks for the translation- helps a great deal!

 26. Pingback: One Lovely Blog Award « Boomdeeadda

 27. hemadamani says:

  thank you so much for visiting my blog. and thanks to the translations I’ll also be able to read your blog.

 28. I was of course drawn in by the photo…..I do love a beautiful beach scene!! I have had to translate your blog to English but aesthetically the original script looks far more visually interesting even if I can’t read it.

 29. simphonyblue says:

  Thank you for the visit Arlen!
  Greetings.

 30. Doris says:

  thank you Arlen for your nice visit,
  have a good day my friend…
  hugs

 31. Lamberta says:

  Because I really like the translation tool you have, I incorporated it into my blog as well. :D I guess I never thought about people needing to translate my blog, but it’s nifty to have. I love the nature pictures a lot. :)

  • Hi Lamberta,
   I saw the translation tool on your blog homepage and was very glad for that. I am glad that you find it useful! It really does. Thank you for your nice and unique comment.

   Keep in touch,
   Arlen

 32. Hi Arlen, Thanks for all your likes today of my images. I’m so impressed with your blog… I see there are many possibilities in blogging which is fairly new to me so it’s been an inspiration visiting your site.

 33. JulesPaige says:

  Thank you for making it easier for me to read your poetry. I hope to explore your writings when I have a bit more time. I am happy to meet fellow poets from all over the globe.
  Cheers.

 34. lkallmeyer says:

  Thank you for visiting my new blog, Dabble. I really appreciate it. I am now reading through yours. Keep up the good work!

  • Dear Laura, it is very nice to receive such kind and beautiful comment from you! Much appreciated! All the best to you! You are very beautiful and your blog is very unique!

   Best regards,
   Arlen

 35. vonarief says:

  its so very amazing,,

  but I dont understand,,
  thnks for your visited in my home,,,

  keep writing :) !

 36. Thanks for visiting my blog arlen. Nice to know your blog too.

  Owwww, im very2 confused when first time visited this blog. Hehehe. .
  Where are you from exactly? I thought you are Indonesian too cz your name looks so familiar with people here. :D

 37. Thanks for stopping by my blog, http://serenityinnature.wordpress.com/about-2/. I enjoyed visiting yours. You have an impressive collection of work.

 38. Arlen, thank you for stopping and liking a recent post. Your photography is beautiful and the translation icon is innovative. I look forward to following your blog, its wonderful pictures, and the words you share.

  Take care,

  Ivon

 39. tatjanamb says:

  Dear Arlen,

  Thanks for invitation (in some way) to your blog. I do not know (yet) what you are writing about, but I am glad that I got the chance to find out.

  I wish you all the best,

  Tanja

  • Dear Tanja,
   First: thanks much for your kind words and kind attention to my blog! appreciated! It was my pleasure to visit find your blog. I write also in English. You can read for example my English poems. Aniway, I will be glad if you have time to read my posts. I liked some orf yours! You have a unique blog!

   Best regards,
   Arlen

 40. Hi Arlen, you have a great blog out there, though I am still figuring out the translation part. But one thing I must say, you have an impressive way with words.
  And yes, thanks for stopping by my blog and m’ glad because that’s how I found out yours.
  Keep up the writing !!
  Kyle

 41. Hi Arlen, thanks for checking out my blog and in turn, introducing me to yours. :)

  • Well, welcome to my blog! :) Im am glad you are here! Thank you very much for following my blog through E-mail subscription! Much appreciated! You have a veru unique blog!

   Sincerely,
   Arlen

 42. Thank you for stopping by my blog. You have some amazing work on yours, thank you for sharing! Regards, Karen

 43. lottawanner says:

  Thank you for looking in to my blog. You have a very nice blog and I like to texts and the photos very much. Wish you all the best with your good work! :)

 44. lesliesholly says:

  Thank you for visiting my blog. Your pictures are lovely!

 45. Hi, thank you for visiting my blog and liking my posts. Do you struggle with a food allergy yourself? Are you interested in visiting New Zealand? I am very impressed with your blog, your poems are lovely and it is very difficult to translate Armenian to English but you do it very well. I also write poetry but I usually keep it private in a little book I have at home because a lot of the poems are about my amazing husband and our love. I also write plays and teacher’s guides as I am a high school Drama teacher. I love to write and I can see you do too. Again thank you for visiting my blog and in turn introducing me to yours.

  • Thank you for your kind words. I am so flattered by them! It was my pleasure to visit your nice blog! Internet gives the opportunity to lead contacts between Armenia and New Zealand! :)
   Wish you all the best in your future endeavours!

   Arlen

 46. Well done for sorting the language problem out, its such a great idea. Thank you for the likes on my blog. Really appreciate it.

 47. Thank you for liking some of my work on my blog! Much appreciated.

 48. It’s nice to meet u and thank u for liking some posts of mine. I am interested to know more about Armenia, I am romanian! Hope u will have a great Christmas! :)

 49. violetcactus says:

  Thanks for visiting my blog, Mr. Arlen.
  And yeah, this is the first time I ‘read’ a blog written in Armenian alphabet that I’m completely clueless. You are so kind, providing this page helps me a lot so I can explore its amazing contents ;)

  • What can I say after these nice and kind words?! :) Only – WELCOME to MY BLOG! I am very glad for that! It was my pleasure to visit your nice blog! Merry Christmas and Happy New Year!

   Sincerely,
   Arlen

 50. sofiasiberia says:

  Thank you so much for linking me to this page, Arlen! You are doing a great job! And your tips here will be very useful for me and other bloggers!
  Keep it up and good luck!!

 51. Your language is beautiful!! I’m so grateful for your recent visits to Meataphors and Smiles!! So pleased to have crossed creative paths with you. Peace and smiles~ Hannah

 52. kelihasablog says:

  :D Thanks so much for the help!

  • Hi! :) Thank you very much for your kind feedback! Much appreciated! It was my pleasure to visit your nice blog! I liked your unique posts, especially on yur family. Very sincere! I wish health to your Mom! Wish you also all the best to your family and in your future endeavours! I noticed that You added my blog address to your Blogroll! Much appreciated!
   Thanks for following!

   Sincerely,
   Arlen

 53. Thanks for the visit Arlen, I know you’ve been to my blog before but family duties kept me from returning your visit. I’m looking forward to reading more of your work.

  Regards,
  Mary

 54. Pingback: Տոն, որը միշտ քեզ հետ է / A feast which is always with you | Arlen Shahverdyan. Author's Blog

 55. Thanks for visiting my blog & liking it! You have an interesting post!

 56. bgbowers says:

  Hi Arlen, thanks for visiting my blog & introducing me to yours. Much appreciated :)

  • Hello Ms. Bowers, hello my dear friend (unfortunately I did not find your first name)! Thanks for your kind feedback to my blog! Much appreciated. You was born in a continent about which I have written a book. I would like to thank you also for a thing you will not ever guess for what. I’ll tell you now :) Thanks to you yesterday I discovered the Copyrighted.com and registered my blog there. Thank you! Thank you also for mentioning my blog in your blogroll. I did the same in mine with great pleasure. It was my pleasure to visit your unique blog. I would like to wish you all the best in your future endeavours. I am honored you started to follow my blog. I did the same. I am very glad to have new and unique friends.

   Respectfully and warmly,
   Arlen

 57. I want to thank you for the translation tool. Sometimes mine doesn’t work very well. Now I can enjoy your blog even more.

 58. Thank you and God bless for visiting and liking a few of our posts. You are always welcome! 😄

 59. Thank you and God bless for taking the time to like my Check Your Motive post 😉

 60. Ciao Arlen, ho visto che hai visitato il mio blog, e mi ha reso molto contenta! Non immagini quanto faccia piacere essere riconosciuti attraverso le tue passioni. Vedo che anche il tuo blog è molto bello, tu hai la passione della fotografia e della creatività, e questi sono hobby che si svluppano sempre di più con il tempo. Mi iscrivo anch’io al tuo blog, così potrò seguirti. Ciao. Roberta.

 61. lurkingcaro says:

  You have a nice blog. Thanks for checking mine out as well!

 62. Jane Risdon says:

  Arlen thanks so much for visiting my author blog, wonderful to have you there. I have really enjoyed yours and have used the translator to have a good look round. I have really liked what I have seen and read and I shall return. Do come back and visit me again. I have been away for a while following an accident but am up and ready to work again now so more stories and blog pieces will find their way on my blog soon. Take care and thanks again. :)

  • Hello Jane! :) t was my pleasure to visit you nice and very interesting blog! I hope your are well after that accident. I cordially wish you all the best, health and much success in blogging! You do a very nice work!

   Warmly,
   Arlen

   • Jane Risdon says:

    Hi Arlen, thanks so much for your wishes. I am slowly trying to get back into The Zone, a little painful but I am hoping to write something soon. Loved your blog and we should catch up again soon. Take care, thanks for replying so soon :)

   • It was my pleasure to reply to your LOVELY comment! Thank you again and all the best!

    Arlen

 63. anneskha says:

  Hi Arlen, thanks for visiting my blog. Also thanks for introducing the “translation” tool. I felt like a child finding a new toy. I was thinking how am I supposed to read your blog until I read this page. Now I am having fun with the “translation” tool and enjoyed reading your blog. Anne.

  • I am very glad that the Translation tool was useful for you, dear Anneskha! This tool gives many joy! :) and it is really useful! Have fun and continue to follow my blog. BTW, about how to read my blog. Since June 2012 I translate my articles and posts into English by myself. All those efforts are for me respectfull readers in abroad. That is why I am very glad that all this was useful for you, my dear.

   Warmly,
   Arlen

 64. bethbyrnes says:

  Thank you for translating your blog so I can follow you and read some of your posts. Thank you for stopping by my blog today and for the likes. I appreciate it!

  • Hi dear Beth,
   Much appreciated! Than kyou for your kind feedback! It was my pleasrue to discover your UNIQUE blog with GREAT header and unique content. Thanks for your kind attention to my blog!

   Warmly,
   Arlen

 65. Hi Arlen—I read your post about the cats as it was rebloged to a blog I already follow–I love the fact that you are maintaining your native language as well as posting in English–I greatly admire those who are so versed with multiple languages as the gift of multiple languages has always been a bit elusive as far as I’m concerned. Your blog looks to be most interesting and I look forward to exploring it further—grace and peace—Julie

  • Hello dear Julie!
   Thank you so much for your sincere and inspiring words. This is the main achievement for the author – to receive such sincere, wonderful words from a wonderful fellow blogger, reader. It was my pleasure to visit your unique blog, which is now full of autumn breath. You are very young and beautiful for your 53 years! Stay always as charming and full of life as now! Thanks for starting to follow my blog. It is very nice to meet you in this boundless world, called Internet!

   Respectfully,
   Arlen

 66. alphadiorly says:

  thanks so much for stopping by my blog!

 67. Pingback: Առաջ և հետո… / Before and after… | Arlen Shahverdyan. Author's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s