Category Archives: Այլ կայքեր / Other websites

Անաղբ համայնք | A community without garbage

This gallery contains 5 photos.

Սիրելի բարեկամներ, ես անչափ ուրախ եմ, որ բազմաթիվ երիտասարդներ կան, որոնք կիսում են սերը բնության հանդեպ և ջանքեր են գործադրում բնության պահպանության ուղղությամբ: Նրանց համեստ ջանքերը շատ կարևոր են, քանի որ դրանք բերում են փոփոխության: Այս երիտասարդ սերնդի ձայնը Երկիր … Continue reading

Gallery | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Տեսե՛ք, թե ինչ եմ գտել | Look, what I have found!

This gallery contains 8 photos.

Տղամարդիկ միշտ տղամարդ են մնում / Men always remain men Այն այսօր կարմիր է… / It is red today… Անկոչ հյուրը / The intruder Խուտուտ է գալիս / It tickles! -Թող մտածի, թե մենք էլ ենք պանդաներ: -Օ՜, Աստված իմ, նորից այս խփնված … Continue reading

Gallery | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Ես գիտեի, թե… | I knew that…

This gallery contains 1 photo.

«Հաճույք»: Հեղինակ՝ Լեոնիդ Աֆրեմով | “Pleasure”. Painting by Leonid Afremov Ես գիտեի, թե… Ես գիտեի, թե երկինքը կապույտ է ջինջ՝ աշնանը խոր, Բայց իմացա նրա անհուն կապտությունը քո աչքերում Ես գիտեի, թե արևը լուսավառ է և՝ ամեն օր, Բայց ես … Continue reading

Gallery | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Մոլորակի ժամը 2014. հեղափոխություն անելու ժամանակն է | Earth Hour 2014: it’s time to make a revolution!

This gallery contains 3 photos.

Հեղափոխություն անելու ժամանակն է, հեղափոխություն՝ մեր սրտերում, որպեսզի կտրուկ կերպով փոխենք մեր վերաբերմունքը Երկիր մոլորակի նկատմամբ: Ժամը եկել է հասկանալու, որ մեր մոլորակի ապագան մեր իսկ ձեռքերում է: Եթե չհասկանանք դա հիմա, ապա ուշ կլինի: Մեր մոլորակը մեր օգնության կարիքն … Continue reading

Gallery | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

For Arlen, Dianne, Amras, John, Jessica and a ‘silly petite woman’

This gallery contains 4 photos.

Originally posted on moderndayruth:
I’ve been ‘missing in action’ and, besides to Bonnie Cehovet, with whom we are friends even before WP and (thus) keep in touch via other media & social networks, i think i owe you all a long…

Gallery | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Համաշխարհային արշավ՝ հանուն առյուծների պահպանության | Global March For Lions’ Conservation

This gallery contains 4 photos.

Սիրելի բարեկամներ, այսօր՝ 2014 թ. մարտի 15-ին, աշխարհի շատ մարդիկ միացան Հանուն առյուծների գլոբալ արշավին՝ Հարավային Աֆրիկայում իրականացվող առյուծների որսի առնչյությամբ իրազեկվածությունը բարձրացնելու նպատակով: «Trophy» և «canned» որսերը լայն տարածում են գտել Աֆրիկայում: Առաջինի դեպքում նպատակը կենդանուն որպես որսավար սպանելն է, … Continue reading

Gallery | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 18 Comments